Kuolinpesän omaisuuden myyntiä edes pesän osakkaalle ennen perunkirjoituksen pitämistä kannattaa harkita todella tarkkaan ja tiedostaa kaupan riskit.

Kysymys:

Jos kuolinpesän osakkaalle myydään kuolinpesän omaisuutta ennen perunkirjoitusta, kuinka se huomioidaan perunkirjoituksessa? Vähennetäänkö saatu tulo sen osakkaan saamasta osuudesta? Vai saako hän osan maksamastaan rahasta takaisin perintönä? Kiitos vastauksesta

Vastaus:

Perukirja on erittäin tärkeä jäämistöasiakirja. Se ei ole vain veroilmoitus perintöveroja varten tai omaisuus- ja velkaluettelo.
Kuolinpesän omaisuuden myyntiä edes pesän osakkaalle ennen perunkirjoituksen pitämistä kannattaa harkita todella tarkkaan ja tiedostaa kaupan riskit. Isoja kauppoja ei kannata ainakaan tehdä. Kauppa voi käydä pätemättömäksi. Esimerkiksi mahdollisen testamentin, velkojen tai uuden perillisen vuoksi toimenne on riskialtis.

Perukirjan tekoon mahdollinen kauppa ei vaikuta. Pesän varat ja velat merkitään perukirjaan kuolinpäivän mukaan. Omaisuus arvostetaan perintöverotuksessa kuolinpäivän käypään arvoon ja perintöverot määrätään perillisen verotettavasta perintöosuudesta.
Sen miten kauppa huomioidaan perinnönjaossa, perilliset voivat sopia keskenään. Perillisenhän ei tarvitse ostaa itseltään, jolloin hän maksaa niin sanotussa lunastusjaossa vain muiden perillisten osuuden.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Perukirjan tietoja tarvitaan ensinnäkin sen selvittämiseksi, ketkä ovat kuolinpesän osakkaina oikeutettuja määräämään pesän varallisuudesta. Koska perukirjaan on merkittävä tieto testamentista tai sen puuttumisesta, on perukirja ainoa tapa luotettavasti selvittää testamentin olemassaolo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Osakkaat selvitetään katkeamattoman sukuselvityksen, perukirjan ja testamenttien sekä mahdollisten avioehtosopimusten ja perillisasemaa koskevien asiakirjojen avulla.Perukirja kuuluu pesänselvitysaineistoon sen vuoksi, että se on pesän ilmoittaneen henkilön valaehtoisesti allekirjoittama. Tällä ilmoituksella hän vahvistaa, että kaikki aineisto on esitetty. T.L.


 

Sisältö jatkuu mainoksen alla