Ruotsin malli auttaisi Suomeakin luopumaan perintö- ja lahjaverosta, tuore selvitys sanoo.

Pellervon taloustutkimus PTT on tutkinut vaihtoehtoja sekä vaikutuksia perintö- ja lahjaverosta luopumiselle Suomessa. Sen mukaan perintö- ja lahjavero pitäisi korvata luovutusvoittoverolla. Luovutusverovoitto pitäisi muuttaa myös Ruotsin mallin mukaiseksi.

PTT:n mukaan perintö- ja lahjaveron poistaminen vähentäisi valtion verotuloja 500 miljoonalla eurolla. Ruotsin mallin mukaisilla luovutusvoittoverotuksen muutoksilla luovutusvoittoveron tuotto lisääntyisi kuitenkin 400 miljoonalla eurolla. Vero hankaloittaa nykyisellään muun muassa sukupolvenvaihdoksia ja toiminnan kehittämistä.

Ruotsissa taas myytävän omaisuuserän hankintahinta määritellään omaisuuserän ostoajankohdan hintaa käyttäen riippumatta siitä, onko omaisuuserä peritty vai ei.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Niin ikään Ruotsissa oman asunnon myynnistä saatu luovutusvoitto on huojennettuna luovutusvoittoveron piirissä. Suomessa asuntovarallisuus on perintö- ja lahjaveron piirissä. Yli kaksi vuotta käytössä ollut oma asunto on vapautettu luovutusvoittoverosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Valtaosa kansalaisista hyötyisi"

PTT:n veromalli ei koskisi vain yrityksiä, vaan se ulottuisi myös tavallisiin kansalaisiin.

Valtaosa kansalaisista hyötyisi perintö- ja lahjaveron poistamisesta, PTT arvioi.

Suuria perintöjä saavat hyötyisivät enemmän kuin pieniä perintöjä saavat. Koska luovutusvoittojen jakauma tulojen suhteen on lähes samanlainen kuin perintöjen, luovutusvoittojen lisääntyminen ja luovutusvoittoverotukseen välttämättä tehtävät muutokset todennäköisesti eliminoisivat, ainakin osittain, perintö- ja lahjaveron tulonjakovaikutukset, PTT sanoo katsauksessaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla