Keskinäinen testamentti antaa leskelle paremman turvan.

Omistamme puolisoni kanssa omakoti­talon ja pienen kaksion. Meillä on kolme lasta. Jos toinen jää leskeksi, onko hänen mahdollista ostaa itselleen koko omaisuudella sopivampi asunto? Mitä pitäisi tehdä?
Nimimerkki Tietämätön

Voitte tehdä keskinäisen testamentin, jossa annatte teistä leskeksi jäävälle omistusoikeuden kaikkeen omaisuuteen. Tällöin leski voi omistajana
tehdä omaisuudella mitä haluaa.

Lapsillanne on kuitenkin oikeus vaatia lakiosansa, jos toinen teistä kuolee. Jos lapset vaativat lakiosansa, se pitää heille maksaa esimerkiksi myymällä
kaksio, ellei lakiosan maksuun ole muita varoja.

Toinen mahdollisuus on, että teette testamentin, jossa annatte leskeksi jäävälle hallintaoikeuden ja oikeuden käyttää asunnon myynnistä saadun kauppahinnan uuden asunnon ostoon.  Tässäkin tapauksessa lapsenne voivat lakiosaa vaatimalla estää testamentin täysimääräisen toteutumisen.

Leskellä on lakiosavaatimuksesta huolimatta aina oikeus asua puolisoiden yhteisessä kodissa loppuelämänsä

Kysy meiltä terveydestä, ravitsemuksesta, seksistä, lakiasioista, puutarhanhoidosta ja antiikista.
Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijalle täältä.