200 000 euron perinnöstä voi selviää yli 30 prosenttia pienemmillä veroilla, jos perintöveron sijaan selvitään lahjaveroilla.

Kun omaisuuden jakamista perillisille alkaa selvitellä hyvissä ajoin, voi selvitä merkittävistä pienemmillä veroilla. On huomattavasti edullisempaa lahjoittaa omaisuutta elinaikaan kuin jättää omaiset maksamaan perintöveroa.

Taustaa: 10 kysymystä ennakkoperinnöstä.

Esimerkkitapauksessamme 70-vuotias leski, Irmeli, omistaa 200 000 euron arvoisen asunnon. Hänellä on kolme lasta ja kolme lastenlasta.

Normaali perintö

Irmelin kuoltua hänet perivät hänen kolme lastaan. Asunto myydään ja rahat jaetaan. Perinnönjaossa suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sijoittuu lievimpään veroluokkaan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Perintö jaetaan tasan perillisten kesken, joten jokainen saa noin 67 000 euroa, josta kukin maksaa perintöveroa 4824 euroa. Näin perintöveron kokonaismääräksi tulee yli 14 000 euroa. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Lahjoitetaan lapsille

Irmeli lahjoittaa asunnon kolmelle lapselleen pitäen elinikäisen hallinta­oikeuden.

Lahjaverotuksessa käytettävästä asunnon arvosta vähennetään hallintaoikeuden arvo, joka lasketaan kertomalla tuottokerroin lahjanantajan iän mukaan määräytyvällä ikäkertoimella. Asunnon verotusarvoksi saadaan tässä tapauksessa 130 000 euroa.

Toisenlainen näkökulma: Voisiko perinnöstä päättää yhdessä?

Jokainen Irmelin lapsista saa kolmasosan lahjasta, jolloin lahjan arvoksi tulee hiukan yli 43 000 euroa. Lähisukulaiset maksavat lahjaveroa alimman veroluokan mukaan, joten jokainen lapsista joutuu maksamaan veroa reilut 4000 euroa. 

Säästöä perintöveron maksamiseen verrattuna kertyy yli 2000 euroa.

Lahjoitetaan lapsille ja lapsenlapsille

Jos Irmeli pitää elinikäisen hallinta­oikeuden asuntoon ja lisää lahjansaajien joukkoon myös lapsenlapset, alenee maksettavien verojen määrä entisestään.

Lue myös: Rahaa ja lahjoituksia lapsenlapsille.

Koska Irmeli säilyttää asunnon hallintaoikeuden, on asunnon verotusarvo sama 130 000 euroa kuin edellisessäkin laskelmassa.

Jokainen lapsista ja lapsenlapsista saa kuudesosan lahjasta. Tämä kannattaa, sillä lahja- ja perintöveron määrä nousee progressiivisesti. Lahjan arvo lahjansaajaa kohden on vajaat 22 000 euroa, ja jokaiselle tulee maksettavaksi veroa 1 646 euroa. Näin verojen määrä jää alle 10 000 euron.

Huimat säästöt

Laskelman mukaan edullisinta on asunnon lahjoittaminen eläessään perillisille. Kannattaa muistaa, että verot pitää maksaa heti, vaikka asuntoa ei voi muuttaa rahaksi lahjoittajan hallitessa sitä. Laskelman teki oikeusnotaari, toimitusjohtaja Ville Kaituri, lakivälitys.fi

Tarkat summat selviävät taulukosta:

Jos taulukko ei näy kunnolla, voit katsoa sen täältä.

     Jos  Irmeli testamenttaa 200.000 arvoisen asunnon kolmelle lapselleen ja kolmelle lapsenlapselleen, jolloin jokainen saa yhden kuudesosan, perinnön arvo on 33.333,33 euroa henkilö.  Tästä menee perintöveroa nykyisen perintöveroasteikon mukaan 1166,67 euroa henkilö, eli 6 x 1166,67 tekee yhteensä 7.000,02 euroa.  Eli perintönä verrattuna laskelman 3. lahjoitukseen säästö on 2875 euroa. 

Tekstissä väitetään, että asunnon lahjoittaminen perittävän eläessä on edullisinta.  Yllä  olevan laskelmani mukaan asia  mielestäni ei ole näin. 

 

Laskelmoiva

Sisältö jatkuu mainoksen alla