Kevättalven viikot ovat kiivasta taloyhtiöiden yhtiökokousaikaa. Jokaisella osakkeenomistajalla on tasavertainen äänioikeus, käytä omaasi.

Korotus vastikkeeseen, putkiremontti, uusi hallitus. Näistä puhutaan lähiviikkoina taloyhtiöiden yhtiökokouksissa – ainakin jos osakkeenomistajat vaivautuvat niihin osallistumaan. Päätöksiin pääsevät vaikuttamaan ne, jotka ovat mukana kokouksessa.

Yhtiökokous on taloyhtiön korkein päättävä elin ja jokainen taloyhtiön osakas on päätöksenteossa tasavertainen.  Kannattaa siis olla paikalla, kysellä rohkeasti ja ottaa kantaa. Toisen henkilön voi myös valtuuttaa osallistumaan kokoukseen puolestaan.

Hanki tietoa etukäteen

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Etukäteen on hyvä lukea esityslista. Kokousasiakirjoihin saa tutustua ennen kokousta kutsussa mainitussa paikassa ainakin kahden viikon aikana ennen kokousta. Taloyhtiön hallituksen jäseniltä tai isännöitsijältä voi myös pyytää lisätietoja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yhtiökokous on pidettävä ainakin kerran vuodessa ja siellä on esitettävä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomus.

Tilinpäätöksen tuloslaskelma osoittaa, millaisia tuloja ja menoja yhtiöllä on vuoden aikana ollut. Taseesta käyvät ilmi yhtiön varat, velat ja oma pääoma.

Useimmat osakkeenomistajat tuskin ovat erityisen kokeneita tilinpäätöksen lukujen tulkitsijoita, eikä heidän tarvitse sitä ollakaan. Hallituksen ja isännöitsijän tehtävään kuuluu myös näiden asioiden esittäminen mahdollisimman ymmärrettävästi.

Toimintakertomus pitää sisällään taloyhtiön tärkeät tapahtumat esimerkiksi korjaukset ja muutostyöt tilivuoden aikana. Myös seuraavien viiden vuoden suurista kunnossapitotarpeista hallituksen on tehtävä yhtiökokoukselle kirjallinen selvitys.

Yleensä määräenemmistö riittää

Yhtiökokous voi päättää vain asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. Kirjallisia ehdotuksia saavat kaikki osakkaat toimittaa hallitukselle hyvissä ajoin ennen kokouskutsujen lähettämistä. Keskusteltavaksi voidaan ottaa myös asioita, jotka tulevat esille vasta kokouksessa.

Jos kokouksessa joudutaan äänestämään, useimmiten riittää, että ehdotus saa taakseen yli puolet annetuista äänistä. Tällaisella määräenemmistöpäätöksellä voidaan päättää esimerkiksi isoista remonteista tai uudistuksista tai vaikkapa mittaukseen perustuvan vesimaksun käyttöönotosta.

Lähteet: Kristel Pynnönen: Pieni yhtiökokousopas. Kiinteistöalan Kustannus 2013, taloyhtio.net/yhtiokokousopas

Sisältö jatkuu mainoksen alla