Mökki on jäänyt neljälle perilliselle. Yksi heistä ei halua ylläpitää hänelle tarpeetonta mökkiä, mutta osallistuu silti pikkusummalla ylläpitoon. Miten hän saisi osuutensa mökistä loukkaamatta muita ja lopettaisi osaltaan mökin ylläpidon? Mökin ylläpitoa

Pesässä voidaan sovussa tehdä esimerkiksi yksimielinen osittainen perinnönjako, jossa joku perillinen tai kaikki muut yhdessä lunastavat tuon yhden perillisen ulos pesästä. Kuolinpesä jää tilanteessa olemaan. Myös tällainen perinnönjakokirja on tehtävä määrämuodossa.

Lunastusjaossa, jossa käytetään pesään kuulumattomia varoja, tulee maksettavaksi 4 prosentin varainsiirtovero mökin ”kauppahinnan” osalta. Se perillinen, joka saa pesään kuulumatonta rahaa mökistä, voi joutua maksamaan saamastaan rahasta myyntiveroa.

Pääomatulosta, kuten myyntivoitosta, on maksettava 30 prosenttia veroa. Siltä osin kuin verovelvollisen pääomatulon määrä ylittää 50 000 euroa vuodessa, veroa maksetaan 32 prosenttia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jos pesässä on mökin lisäksi muuta omaisuutta, voitte myös sopia pesänjaon siten, että kolme perillistä saavat mökin ja neljäs perintöosuutenaan muuta omaisuutta pesästä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kun pesänjako tehdään vain pesän varoilla, ei jaossa tule varainsiirto- eikä myyntiveroja. Kun pesänjaossa noudatetaan lisäksi tasajaon periaatetta, lahjaveroistakaan ei ole pelkoa.

Jos omistatte mökin jo itse suoraan esimerkiksi yhden neljäsosan kukin, kyseessä ei enää ole perinnönjako vaan esimerkiksi kauppa tai lahja, joihin molempiin liittyy myös verokysymysten selvittelyä.

Tapaukset ovat aina  yksilöllisiä, joten voi olla viisasta kääntyä juristin puoleen.

Kysymykseen vastasi lakimies Tuomo Lindholm Veronmaksajain Keskusliitosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla