Työssäkäyvien eläkeläisten määrä on nelinkertaistunut, käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta.

Eläkeikäisten määrä työelämässä on kasvanut huimasti 2000-luvulla, kymmenessä vuodessa jopa nelinkertaistunut. Asia käy ilmi Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -julkaisusta vuodelta 2012.

Osittain eläkeikäisten määrä työelämässä selittyy pitkäikäisyydellä, lisääntyneellä aktiivisuudella ja parantuneella terveydellä, mutta työllisyysasteen nousuun on vaikuttanut merkittävästi myös vuoden 2005 työeläke­uudistus. Sen seurauksena vanhuus­eläkkeelle on voinut jäädä joustavasti 63–68-vuotiaana.

Ennen vuoden 2005 eläke­uudistusta yleinen vanhuuseläke­ikä oli 65 vuotta ja eläkeläisten työssäkäynti vähäistä.

Testaa, saisitko töitä!

Saako työssäkäyvä vanhuuseläkettä?

Vanhuuseläkettä saava voi tehdä työtä rajoituksitta. Työtä voi tehdä niin paljon kuin haluaa ja kykenee. Nykysäännösten mukaan eläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa myös lisää eläkettä. Uusi eläke karttuu 1,5 prosenttia vuotuisista ansioista ja sen voi saada maksuun 68 vuotta täytettyään.

Töitä tekevät hoitajat ja autonkuljettajat

Tilastokeskuksen selvityksen mukaan eläkeikäiset miehet työskentelevät useimmiten autonkuljettajina, eläkeläisnaiset puolestaan hoitajina. Toiseksi eniten töitä tehdään rakennus- ja puhtaanapitoaloilla, kuten siivoojina. Myös palveluala, kuten erilaiset pakkaus- ja myyntitehtävät työllistävät eläkeläisiä.

Osa-aikaeläkeläisistä osa työskentelee asiantuntijatehtävissä.

Töitä jatkavat yli 63-vuotiaana jäämättä eläkkeelle erityisesti asiantuntija­tehtävissä työskennelleet johtajat, erityis­asiantuntijat ja asiantuntijat sekä maanviljelijät.

Lähde: Tilastokeskus

Hyviä uutisia eläkeläiset: yli 63-vuotiaiden työntekijöiden määrä nelinkertaistunut

Olen niin sanotussa eläkeputkessa. Olen pääsemässä eläkkeelle 1 v 2 kk päästä. Sairauksia on monia mm. nivelrikko ja harmaakaihi mutta eivät ole vielä sellaisia, että pääsisin työkyvyttömyyseläkkeelle. Entinen pomoni soitti yllättäen ja pyysi takaisin töihin vaikka heti seuraavana päivänä. Määräaikaisen työsuhteeni jälkeen kuulemma töitä oli hirveästi ja siellä oli kaaos. Kieltäydyin palaamasta pelastavana enkelinä. Jään mieluummin eläkkeelle kun tunnollisena työntekijänä paistin töitä...
Lue kommentti