On kuurainen maa, on kuuraiset puut,
taivaalla tähdet ja loistaa kuu.
On Pakkasyön hiljainen hetki, pakkasherran öinen retki.
Se puhkuu ja puhaltaa, kaiken kauniin se valtaansa saa,
se puhkuu ja puhaltaa ja nauraa HAH HAH HAA.