Lääketeollisuuden uuden tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista sairastaa jotain kroonista sairautta, joka vaatii säännöllistä lääkitystä.

Krooniset sairaudet ovat yleisiä Suomessa, mutta onneksi niihin löytyy usein myös hyvä lääkitys. Selkeä enemmistö eli melkein kaksi kolmannesta kokee lääkityksen parantavan työkykyä. Pelkästään kahdeksan prosenttia vastanneista kokee lääkityksen heikentävän työkykyä.

Kenellä sitten on vastuu lääkehoidon toteuttamisesta? Ihmisellä itsellään, sanoi suurin osa vastaajista.

Suomalaiset näyttävät olevan ymmärtäneet vanhan, mutta hyvän sanonnan ”vain otettu lääke auttaa” merkityksen, iloitsee lääketeollisuuden toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Vastuuta omasta terveydestä ja lääkehoidoista ei voi ulkoistaa. Lääkärin määräämään hoitoon sitoutuminen on yksi tärkeimmistä asioista hyvän terveyden ja työkyvyn taustalla, kertoo Merikallio tiedotteessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Nopea hoitoon pääsy edellytyksenä työkyvylle

Kyselyyn vastanneet kokivat, että nopea hoitoon ja kuntoutukseen pääsy ovat keskeisimpiä tekijöitä työkyvyn parantamiseksi. Hoitojen jälkeinen nopea töihin paluu koetaan myös lähes yhtä keskeiseksi. Vastaajat olivat alle 65-vuotiaita työikäisiä henkilöitä.

Liian kuormittavan työn lisäksi työkykyä alentava sairaus on suurimpia haittatekijöitä työskenteleville suomalaisille. Sen sijaan ylivoimaisesti tärkeimmiksi työssä jaksamista edistäviksi tekijöiksi nähtiin hyvä terveys ja työn kiinnostavuus.

Sisältö jatkuu mainoksen alla