Mielenterveydelliset ongelmat yhdistettynä tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin saavat aikaan merkittävän työkyvyttömyyseläkkeen riskin.

Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs kertoi viime viikolla, että suomalaisten työkykyennuste on parantunut – mutta ei kaikilla.

Laajan seurantatutkimuksen mukaan jo yksin tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai mielenterveysongelma kaksinkertaistaa sairastavan riskin joutua työkyvyttömäksi. Yhdessä näillä on peräti nelinkertainen riski tehdä henkilöstä työkyvytön, kun verrataan häntä sellaiseen, jolla sairauksia ei ole.

– Samanaikaisesti tule-sairautta ja mielenterveyden häiriötä sairastavien työkyky on hyvin haavoittuva. He tarvitsevat erityistä tukea sekä terveydenhuollossa että työpaikoilla, kertoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Leena Kaila-Kangas.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Siksi olisikin tärkeätä tunnistaa heidät, jotta työura ei katkeaisi ennen aikojaan, hän jatkaa, Kaila-Kangas sanoo tiedotteessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Työntekijäammateista jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle enemmän"

Myös muut tekijät, kuten muut pitkäaikaiset sairaudet, elintavat ja työn fyysinen sekä psykososiaalinen kuormitus, vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen.

Yhdessä nämä tekijät selittivät noin kolmasosan sellaisten ihmisten riskistä päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle, joilla oli sekä tule-sairaus että mielenterveyden häiriö.

Ylilääkäri Jukka Kivekäs sanoi, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä on myös eroja eri työntekijäryhmien välillä.

– Vaikka työurat ovatkin eri sosioekonomisissa ryhmissä suurin piirtein yhtä pitkiä, työntekijäammateista jäädään kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeelle enemmän kuin muista sosiaaliryhmistä. Tutkimusnäyttö siitä, missä määrin tämä ero johtuu työhön liittyvistä tekijöistä ja missä määrin terveyskäyttäytymisestä johtuvista sairastavuuseroista, on kuitenkin ristiriitaista, ylilääkäri kirjoitti vakuutusyhtiö Varman blogissa.

Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa tarkasteltiin, miten tule-sairaudet ja mielenterveyden häiriöt ennustivat työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä yhdeksän vuoden seuranta-aikana.
Tutkimuksessa oli mukana melkein 4 000 työssäkäyvää 30−63-vuotiasta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla