Sairaanhoitajien työnkuvat ovat muutoksessa. Hoitajille halutaan lisää valtaa ja vastuuta, mutta esimerkiksi lääkkeenmäärämisoikeus on vasta reilulla sadalla.

Helsingissä 18.8.2014 pidetty sairaanhoitajaliiton kansainvälinen konferenssi keskittyi ajankohtaiseen aiheiseen. Yksi pääpuheenaiheista liittyi sariaanhoitajien muuttuneisiin ja muuttuviin työnkuviin. Vastuun ja vallan lisäämisen toivotaan parantavan laatua ja lisäävän nopeutta terveydenhuollon palveluissa.

- Suomi ei paini yksin terveydenhuollon palveluiden laatuun ja saatavuuteen liittyvien ongelmien kanssa.  Eri maissa kehitetään parhaillaan lukuisia uusia toimintamuotoja, joissa asiantuntijasairaanhoitajat ottavat laajempaa vastuuta potilaiden hoidosta, kertoo puheenjohtaja Merja Merasto.

Jopa 15 - 20 prosenttia lääkärille menevistä potilaista voitaisiin ohjata sairaanhoitajan vastaanotolle. Sairaanhoitajat voisivat ottaa enemmän vastuuta potilaiden pitkäaikaisseurannasta, jolloin terveyskeskusten resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Liikenne- ja kuntaministerin Paula Risikon mukaan Suomella on nyt tuhannen taalan paikka kehittää potilaan hoidon kannalta tarkoituksenmukaista työnjakoa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä kannattaa rohkeasti hyödyntää asiantuntijasairaanhoitajien osaamista.  Lainsäädäntö antaa meille siihen kaikki mahdollisuudet ja jo saadut kokemukset ovat hyviä, Risikko sanoo.

Miksi sairaanhoitajat eivät kirjoita reseptejä?

Kanadalainen professori Denise Bryant-Lukosius arvioi, että eri maissa terveydenhuollon uudistamispaineet ovat lisänneet kiinnostusta asiantuntijasairaanhoitajien roolien kehittämistä kohtaan. Kuitenkin niissäkin maissa, joissa laajennettujen työnkuvien kehittäminen on jo pitkällä, niiden hyödyntämisessä on vielä varaa.

- Asiantuntijasairaanhoitajien tehtäviä on kehitetty erityisesti hyvin toimeentulevissa maissa. USA:ssa 6,5 prosenttia sairaanhoitajista työskentelee laajennetuissa tehtävissä. Useissa maissa luku on vielä alle prosentin.

Myös Suomen terveyspalvelujärjestelmässä kliinisen asiantuntijasairaanhoitajan tehtäviä on vasta vähän. Esimerkiksi rajatun lääkkeenmääräysoikeuden omaavia sairaanhoitajia on valmistunut vuoden 2013 loppuun mennessä vasta 152.

Uudenlaista tiimityötä

Sairaanhoitajat ovat aina olleet innokkaita oman ammattitaitonsa ja osaamisensa kehittäjiä.

Merasto mainitsee hyväksi esimerkiksi Espoon Samarian terveysaseman, jossa lääkärit ja hoitohenkilökunta pohtivat yhdessä, mitkä ovat terveysaseman ydintoiminnot ja miten niitä voidaan kehittää. Asemalla oli pitkään ollut kova lääkäripula ja pitkä jono kiireettömään hoitoon. Keskeistä uudistuksessa oli sairaanhoitajien työpanoksen uudistaminen.

Meraston mukaan viime keväästä asti jono on ollut lyhyempi kuin millään muulla Espoon terveysasemalla ja samalla lääkäreiden työmäärä on saatu hallittavaksi.

Itseäni pohdituttaa, miten vastuun lisääminen tulee näkymään palkkauksessa? Sairaanhoitajat jo nyt hakeutuvat muualle työhön työn kuromiitavuuden ja alhaisen palkkatason takia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla