Liikuntasovelluksen käyttäminen kännykällä ei ole mikään ongelma +45-ikäisille naisille, todisti UKK-instituutin tekemä tutkimus.

UKK-instituutti tutki, tsemppaako kännykkäsovellus naisia liikkumaan ja pitämään yllä terveitä elintapoja. Mukaan otettiin 175 naista, jotka olivat iältään 45–64-vuotiaita. Koeryhmä sai luennoilla liikunta- ja terveysneuvontaa, jonka lisäksi heitä ohjeistettiin liikkumaan vähintään neljä kertaa viikossa.

Liikuntaa seurattiin sykepannalla, jonka tallentama tieto purettiin kerran kuukaudessa. Lisäksi naisilla oli mahdollisuus ohjattuun jumppaan kerran viikossa. He kirjasivat päivittäin kännykkäänsä unen laadun, tuntemansa erilaiset fyysiset oireet ja suoritetun liikunnan.

Kontrolliryhmän naiset saivat vain liikunta- ja terveysneuvontaa ilman erillistä liikuntaohjausta, mutta hekin saivat raportoida päivittäin kokemistaan oireista. Kumpaakin ryhmää seurattiin puolen vuoden ajan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkimusjohtaja LT, dosentti ja työterveyslääkäri Riitta Luoto toteaa, että kummankin ryhmän naiset pitivät kännykän käyttämistä tässä yhteydessä helppona, ja naiset lähettivät puolen vuoden aikana yhteensä 18 000 kommenttia voinnistaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

- ­Liikuntaohjausta saaneen ryhmän naisten elämänlaatu parani merkitsevästi. Kävely, jumppa ja muu fyysinen aktiviteetti lisäsivät naisten kokemaa tarmokkuutta ja terveyden tunnetta. Heidän fyysinen toimintakykynsä ja psyykkinen hyvinvointinsa paranivat, Riitta Luoto kertoo.

Työterveyshuoltoon kehitetty toimintamalli, jossa hyödynnetään kännykkäsovellusta, perustuu Terveysportissa olevaan liikkumisreseptiin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla