Mainos
Mainos

Ammattilaiset huolehtivat ANJA-annosjakelun luotettavuudesta monisyisen pakkausprosessin joka vaiheessa.

 

Askel 1

ANJA-annospussien matka alkaa, kun asiakas tekee lääkärin määräämistä lääkkeistä annosjakelutilauksen lähiapteekissaan. Apteekki toimittaa tilauksen ANJA-annosjakeluyksikköön, missä farmaseutit tarkistavat, että määrätyt lääkkeet sopivat yhteen eikä niillä ole päällekkäisiä vaikutuksia. Tämän jälkeen tilaukset siirretään annosjakelukoneille, joka jakaa lääkkeet kerta-annospusseihin.
Annosjakelun työntekijöiltä vaaditaan tarkkuutta, näppäryyttä ja järjestelmällisyyttä.

Askel 2

Osa lääkkeistä tulee annosjakeluun purkeissa, mutta osa puretaan käsin läpipainopakkauksista. Eniten annosjakelussa käytetään parasetamolia ja kalkkia. Keskimäärin asiakkaat syövät päivittäin kahdeksan eri lääkettä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Askel 3

Annosjakelukone annostelee lääkärin määräämät lääkkeet valmiiksi annospusseihin, ja tulostaa samalla jokaiseen pussiin asiakkaan tiedot. Pussista löytyy nimi, syntymäaika, lääkkeidenottopäivä ja –kellonaika, pussissa olevat lääkkeet ja niiden lukumäärä sekä oma apteekki.

Askel 4

Annosjakelussa hyödynnetään lääkkeitä, jotka ovat annosjakelun piirissä olevan asiakaskunnan eniten käyttämiä. Lääkkeiden valinnassa otetaan huomioon lääkevaihdon periaatteet.

Askel 5

Kamera kuvaa valmiiden annospussien sisällön erillisessä tarkastuskoneessa, joka tunnistaa oikeat lääkkeet niiden ääriviivojen ja pusseihin painetun viivakoodin avulla. Virheettömät rullat jatkavat matkaa, ja virheelliseksi ilmoitetut tarkistetaan.
Lähes aina virheilmoitukset ovat vääriä hälytyksiä. Tyypillisesti tabletti on pussissa kyljellään, jolloin kamera ei tunnista sen ääriviivoja tai lääkkeet ovat pussissa osin päällekkäin. Vuosittain koneen läpi kulkee 20 miljoonaa annospussia.

Askel 6

Jokaisella asiakkaalla on lääkekortti, johon on kirjattu kaikki hänen tietonsa. Virheilmoituksen sattuessa tarkistetaan, että asiakkaan tiedot vastaavat koneen ottamaa kuvaa. Korjaus tehdään leikkaamalla virheellinen pussi auki, tekemällä tarvittava korjaus pinsettien avulla ja sulkemalla lopulta pussi tarralla.

Askel 7

Annosrullassa on potilaalle lääkkeet yleensä kahdeksi viikoksi kerrallaan.
Valmiit annospussit pakataan laatikoihin, jotka lääketukkuliike noutaa päivittäin ja jakaa edelleen apteekkeihin. Annospussit päätyvät apteekkien kautta tyytyväisille asiakkaille ympäri Suomen.

Asiantuntijana toimi PharmaServicen laatupäällikkö farmasian tohtori, Outi Honkanen.

Lue Pirjon ja Heikin kokemukset ANJA-annosjakelusta!

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla