Tuntuuko, että eläkkeellä olisi vielä virtaa tehdä töitä ja tienata? Keräsimme listan yrityksistä, jotka palkkaavat erityisesti seniori-ikäisiä.
 

1. ViiskytViisPlus

Yritys myy siivousta, puutarhanhoitoa ja pieniä korjaustöitä. Alunperin toiminta lähti liikkeelle kotiin vietävistä palveluista, mutta nykyisin asiakkaina on myös yrityksiä ja yhteisöjä. 

Suurin osa työntekijöistä on 55–75-vuotiaita, liki puolet yli 64-vuotiaita. He tekevät töitä omien aikataulujensa mukaan. Se voi tapahtua keikkaluonteisesti tai määräaikaisella sopimuksella. Työntekijät ovat yrityksen palkkalistoilla ja vakuutettuja. Palkka on työehtosopimusten mukainen. 

Palkka on työehtosopimuksen mukainen.

Ruotsalaisyrityksen Suomen-yhtiö toimii 12 paikkakunnalla Helsingistä Vaasaan. 

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Tämän päivän seniorit ovat hyvässä kunnossa ja haluavat olla tarpeellinen osa yhteiskuntaa. Moni kaipaa arkeensa kontakteja, sanoo Suomen maajohtaja Ninni Kinnunen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

viiskytviis.fi

2. Silver Senior

Viime vuonna perustettu henkilöstöpalveluyritys rekrytoi yli 55-vuotiaita asiakasyrityksiinsä Uudellamaalla. Työntekijöitä on kaupan alalla, logistiikka- ja varastotöissä, asiakaspalvelussa, taloushallinnossa, terveydenhuollossa, hoivapalveluissa ja kuljetusalalla. 

Ikähaarukka on 55–74 vuotta, ja listoilla on tällä hetkellä lähes 700 työnteosta kiinnostunutta. Töissä asiakkaalla heistä on 70. 

Yritys toimii Uudellamaalla.

Palkkataso määräytyy kokemuksen, osaamisen ja työehtosopimusten mukaan. Yrityksen tavoitteena on laajentua Uudeltamaalta koko maahan. 

– Työntekijöinä seniorit ovat usein parhaimmillaan, kun perheellisten kiirevuodet ja taloudelliset paineet ovat takana, toteaa toimitusjohtaja Seppo Niva.

silversenior.fi

3. Onnexi

Yritys tarjoaa keikkatyötä kodeissa ja yrityksissä 60–75-vuotiaille eläköityneille. Listoilla on yli 300 tekijää, töissä vaihteleva määrä. 

Kysyntää on pienille kunnostus- ja remontointitöille, siivoukselle ja varamummona toimimiselle. Hoivakoteihin etsitään osaavia laitoshuoltajia, keittäjiä ja hoitajia. 

Töitä on 65–75-vuotiaille.

Työntekijät ovat tarvittaessa töihin tulevia. Onnexi vastaa työnantajamaksuista, vakuutuksista ja työterveyshuollosta. Tuntipalkka on 11,50 eurosta ylöspäin. 

– Eläkeläiset pärjäävät monenlaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Tärkeää on vapaus valita, milloin tehdä työtä, toimitusjohtaja Ulla-Maija Soininen sanoo.

onnexi.fi

4. Seurana

Vanhusystäväpalvelu palkkaa senioreita seuraksi toisille ikäihmisille: virkistykseen, ulkoilukaveriksi ja asiointiavuksi. Seuralainen on joka käynnin jälkeen yhteydessä omaisiin, jotka usein asuvat toisella paikkakunnalla tai ulkomailla. 

Asiakkaina on sekä hoivakodeissa että omassa kodissa asuvia. Lähtökohtana on pysyvyys ja kiireettömyys. Seuralainen käy säännöllisesti saman vanhuksen luona, jolloin syntyy myös ystävyyssuhteita. 

Töissä syntyy myös ystävyyssuhteita.

Seuralaisia on reilut 70 ympäri maata. Heidän keski-ikänsä on 67 vuotta, nuorin on 55-vuotias ja vanhin 84. Palkka on 13 euroa tunnilta. Seurana hoitaa vakuutusturvan ja kouluttaa tehtävään. Seurana valittiin tänä vuonna parhaaksi työpaikaksi pienten yritysten sarjassa.

– Merkityksellisyyden tunne on monelle tärkeä, ja toki korvaustakin työstä halutaan. Korostamme kuitenkin myös sitä, ettei työhön tuleva seniori väsytä itseään, yrittäjä Mirka Saarinen sanoo.

seurana.fi

5. Superseniorit

Viime vuonna perustettu yritys on aloittanut työllistämällä sairaanhoitajia terveyden- ja kodinhoitoon. Heitä on parikymmentä. Seuraavaksi on tarkoitus laajentua juristeihin.

Asiantuntijat toimivat joko Supersenioreiden yhteistyökumppanina oman toiminimen kautta tai saavat korvauksen kustakin työtilauksesta erikseen. Työsuhteeseen ei palkata. 

Välitysyritys veloittaa 20 prosenttia palkasta.

Ansiot riippuvat toimialasta sekä toimeksiannon vaativuudesta ja kestosta. Lähtökohtana on, että korvaus senioriasiantuntijalle on yhtä suuri tai suurempi kuin aiemmin työelämässä. Superseniorit veloittaa välitystyöstä 20 prosenttia palkasta. 

– Itse eläkkeellä hoidan edelleen laki- ja asianajotoimeksiantoja ja nautin siitä. En pidä senioreita yhteiskunnan tai talouden rasitteina vaan lisäresurssina, sanoo yrityksen perustaja Ilkka Haapalainen.

superseniorit.com

6. Senioriosaajat

Pohjois-Savon Rautalammilla toimivan yrityksen seniorit tekevät koti-, avustus-, remontti- ja huoltotöitä vanhuksille. Pääosa tehtävistä on siivouspalveluja sosiaalipalvelun tukipalveluina.

Yritys palkkaa 11–12,50 euron tuntipalkalla vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia tai lähiaikoina eläkkeelle siirtyviä, ja vastaa työantajan velvoitteista. 

Yritys palkkaa myös lähiaikoina eläkkeelle siirtyviä.

Töihin kutsutaan saatujen toimeksiantojen mukaan. Tehtävät voivat olla kertaluonteisia, lyhytkestoisia tai jatkuvia. Työntekijöitä vuonna 2010 perustetussa yrityksessä on vajaat kymmenen.

– Jäätyäni itse eläkkeelle mietin, mitä järkevää voisin vielä tehdä. Tuntuu hyvältä, että voi omalta osaltaan auttaa vanhuksia, kertoo yrityksen perustaja Eila Kaijärvi-Pekkola.

senioriosaajat.fi

7. Suomen Senioriammattilaiset

Yrityksen listoilla on noin sata yli 55-vuotiasta. He ovat useimmiten työsuhteessa, mutta asiakasyritys voi palkata myös suoraan. Toimialat ovat kiinteistönhoito, siivous, varastoala, kokoonpanotyö esimerkiksi metallialan yrityksessä tai ompelimossa, toimistotyö ja myynti.

Palkkataso muodostuu työehtosopimusten mukaan. Kokopäiväisesti työskentelevän ansiot voivat olla esimerkiksi 1660–3000 euroa kuukaudessa, mutta moni seniori on omasta halustaan osa-aikainen tai tarvittaessa töihin tuleva.

Palkka voi nousta useisiin tuhansiin.

Suomen Senioriammattilaiset kuuluu henkilöstöpalvelualan Suomen Henkilöstötalo -konserniin.

– Haluamme eläkkeellä olevat takaisin mielekkäisiin töihin ja tuntemaan, että heitä vielä tarvitaan. Toinen tavoite on hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmalla polvelle. Työelämän perussäännöt ovat senioreilla hallussa. He ovat ajoissa, joustavia, käyttäytyvät kohteliaasti ja arvostavat palkanmaksajaa, sanoo konsernin yrittäjä Tommi Larikka.

henkilostotalo.fi/senioriammattilaiset
 

Juttu on ilmestynyt ET-lehden numerossa 17/2021.

Voita leivälle

  • Vanhuuseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana voi työskennellä ilman tulorajoituksia. Muissa eläkelajeissa, kuten työkyvyttömyyseläkkeessä on rajoituksia. Työnteko voi myös vaikuttaa esimerkiksi asumistukeen.
  • Vuoden 2019 aikana lähes 120 000 alle 68-vuotiasta työeläkkeensaajaa teki töitä. Heistä 70 000 oli vanhuuseläkkeellä, loput työkyvyttömyyseläkkeellä.
  • Verotus suosii eläke- ja palkkatulon yhdistelmää. Veroprosentti on yleensä pienempi kuin vastaavasta eläkkeestä tai palkasta.
  • Palkka kerryttää eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa syntymävuodesta riippuen 68–70 vuoden ikään saakka. Eläkettä on haettava 3 kuukauden kuluessa iän saavutettuaan.

Kela, Eläketurvakeskus
 

Vierailija

Itse en ole ihan vielä eläkeiässä, mutta en usko että haluaisin enää eläköidyttyäni töihin. Toki ymmärrän, jos joku haluaa, vaikka en ymmärräkään, miksi laki sen sallii, kun maassamme on niin paljon nuoria työttömiä.

Vierailija

Työläisten välittäjän tulot olisi hyvä tietää, he laskuttavat eri hinnoilla kuin mitä tyntekijät saavat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla