Kun omainen vaatii ympärivuorokautista hoitoa, moni jättää työnsä hoitaakseen läheistään. Uhrauksella on taloudellisia vaikutuksia.

Kunta maksaa omaishoitajalle tukea, joka kartuttaa työeläkettä kunnallisen eläkelain mukaan. Hoitopalkkio on vähintään 381 euroa kuukaudessa.

Eläkettä voi karttua rinnakkain omaishoidosta ja palkkatyöstä, jos työssäkäynti on mahdollista hoitosuhteen aikana.

Ennen vuotta 1940 syntyneelle, jonka hoitotyö alkoi alle 65-vuotiaana, karttuu eläkettä niin kauan kuin hoitosuhde jatkuu. 1940 ja sen jälkeen syntyneelle eläkettä karttuu enintään 68-vuotiaaksi saakka.

Omaishoidosta karttunut eläke alkaa samaan aikaan kuin muusta työstä karttunut vanhuuseläke, jos hoitosuhde on päättynyt. Vain, jos hoitaja jää eläkkeelle kunnan palveluksesta, hoitosuhteen ei tarvitse katketa. Jos vanhuuseläkkeen saaja ryhtyy omaishoitajaksi, hän voi hakea tästä karttuneen eläkkeen 68 vuotta täytettyään, kun hoitosuhde on päättynyt.

Jos ansiotyötä tekevä omaishoitaja siirtyy osa-aikaeläkkeelle, omaishoidon palkkio otetaan huomioon sekä osa-aikaeläkkeen perusteena olevassa vakiintuneessa ansiossa että osa-aikatyön palkassa. Jos jo osa-aikaeläkettä saava ryhtyy omaishoitajaksi, hoitopalkkio otetaan huomioon osa-aikatyön ansiona. Eläke lasketaan uudelleen, jos osa-aikatyön ansiot muuttuvat yli 15 % aikaisemmasta osa-aikatyön ansiosta.
 

Asiantuntijat: Merja Purhonen Omaishoitajat ry, Raija-Liisa Foudila Kela ja Hannele Kantanen, eläketiedottaja Keva.

Omaishoitaja - näin elämäntilanne vaikuttaa eläkkeeseesi

Muutamia mietteitä omaishoidosta joka perheessämme vallitsee. Olen 59v työssäkäyvä hoitaja jonka vanhemmat asuvat n. 70 km päässä. Isäni vaatii lähes jatkuvaa hoivaa ja huoltoa, On ajoittain kärsimätön ja vaativa varsinkin äitini suhteen, Äiti on vireä ja hyväkuntoinen, sosiaalinen ja haluaisi käydä teattereissa, elokuvissa, kerhoissa, matkustellakin. Isäni taas liikkuu huonosti, vaatii säännöllistä ruokailua(johon äitini on hänet opettanut). Isällä ei ole muistisairautta, ajokortinkin...
Lue kommentti