Mitä voisin tehdä, ettei minun omaisuuttani menisi aikoinaan mieheni sukulaisille? Hankala perimiskuvio askarruttaa lukijaa.

Olen toisen kerran naimisissa, ja minulla on kaksi lasta edellisestä avioliitosta. Miehelläni ei ollut lapsia, eikä meillä ole yhteisiä.

Lapseni eivät automaattisesti peri isäpuoltaan, ja mieheni ei halua tehdä testamenttia heidän hyväkseen. Meillä ei ole avioehtoa, eikä mieheni halua puhua näistä asioista.

Mitä voisin tehdä, ettei minun omaisuuttani menisi aikoinaan mieheni sukulaisille?

– Nimimerkki Kiitollinen neuvoista

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jos mies kuolee ennen kysyjää, menee miehen kaikki omaisuus kysyjälle siinä tapauksessa, että mies ei ole tehnyt testamenttia sukulaisilleen tai muulle taholle. Avioliitossa olevan lapsettoman henkilön perii hänen puolisonsa. Kysyjänkin kuoleman jälkeen kysyjän omaisuus, joka siis sisältää myös kysyjän mieheltään perimän omaisuuden, jaetaan miehen sukulaisten ja kysyjän lasten kesken puoliksi.

Jos kysyjä kuolee ennen miestään, on toimitettava omaisuuden ositus. Siinä kummankin puolison varoista vähennetään tämän velat, ja näin laskien selviävät kummankin puolison omaisuuden säästöt. Jos miehen omaisuuden säästö oli suurempi kuin kysyjän omaisuuden säästö, voi mies osituksessa pitää kaiken oman omaisuutensa. Tätä kutsutaan tasinkoprivilegiksi.

Jos kysyjän omaisuuden säästö oli suurempi kuin miehen omaisuuden säästö, tulee kysyjän lasten luovuttaa osituksessa kysyjän varoja miehelle tasinkona. Tasinkoa tulee luovuttaa niin paljon, että osituksen toimittamisen jälkeen miehen omaisuuden säästö vastaa puolta kummankin puolisoiden omaisuuden yhteenlasketuista säästöistä. Miehen kuoleman jälkeen miehen omaisuus menee miehen sukulaisille, oli se sitten jo alun perin miehen omaisuutta tai tasinkona saatua.

Kysyjän omaisuutta voi siis mennä miehen sukulaisille siinä tapauksessa, että kysyjällä on enemmän omaisuutta kuin miehellään. Omaisuuden siirtymisen miehen suvulle voi estää tekemällä avioehtosopimuksen, mutta se edellyttää kummankin puolison suostumusta. Lisäksi mies voi halutessaan tehdä testamentin kysyjän tai tämän lasten hyväksi. Kysyjä ei voi omalla testamentillaan vaikuttaa tilanteeseen.

Siinä tapauksessa, että kysyjä on puolisoaan huomattavasti varakkaampi ja mies kuolee ensin, kannattaa kysyjän ottaa yhteyttä perintöasioita hyvin tuntevaan juristiin. Kysyjä voi tuolloin luopua miehensä perinnöstä, jolloin miehen perintö menee kysyjän sijasta miehen sukulaisille. Tällöin syntyy tilanne, jossa tulee toimitettavaksi omaisuuden ositus. Tuossa osituksessa kysyjä voi vedota tasinkoprivilegiin ja pitää kaiken oman omaisuutensa. Tämä omaisuus siirtyy sitten kysyjän kuoleman jälkeen kysyjän lapsille eikä mene miehen sukuun.

Sisältö jatkuu mainoksen alla