Mistä työt löytyvät tulevaisuudessa? Ja mitä ominaisuuksia työmarkkinoilla tarvitaan? Ei liene yllätys, että vanhuspalvelut nousevat tässä listauksessa.

Moniosaaja ja sosiaalinen työntekijä. Näiden tyyppien merkitys tullee korostumaan työelämässä entistä vahvemmin. Eikä ihme, kyllähän näitä määreitä näkee jo nyt rekrytointi-ilmoituksissa ja ihmisten ansioluetteloissa.

Ammattinimikkeinä tulevaisuuden työntekijöitä kutsuttaisiin ihan joksikin muuksi. Tulevaisuuden tekijöiksi uskotaan muun muassa inhimillistäjää, jokapaikanhöylää ja kärsivällistäjää.
(Katso kymmenen nimikkeen lista uusista ammateista tämän jutun lopusta.)

Helsingin seudun kauppakamari selvitti tilaamassaan kyselyssään tulevaisuuden osaamista ja palveluita. Osa yli tuhannesta vastaajasta oli opiskelijoita, osa yrityselämän vaikuttajia. He keksivät tulevaisuuden ammatteja, osaamista sekä pohtivat samalla, mille palveluille on eniten kysyntää 15 vuoden aikana.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Tavoitteena oli kartoittaa heidän näkemyksiään, millaisia palveluja ja osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. Tarkoituksena on kehittää koulutusta vastaamaan työelämän ja yritysten tarpeita, sanoo projektipäällikkö Mari Korpiola Helsingin seudun kauppakamarin tiedotteessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Terveyden ja hyvinvoinnin ala nousi kärkeen tulevaisuuden ammatteihin liittyvissä vastauksissa. Vastauksista ilmeni, että etenkin naiset näkevät vanhuspalvelut ja kodinhoidon tärkeänä osana tulevaisuuden osaamista.

”Vanhukset tarvitsevat kotipalveluita kotiin. Tarvitaan monialaisia taitureita, jotka osaavat monelta alalta peruspalveluita. Terveys, ravinto, kuntoutus, hygienia, kauneus jne. Vakihoitajalla voisi olla parina viikolla jokin edellä mainittu osaaminen, palvelut vietäisiin kotiin.”

Ikääntyneiden omakotiasukkaiden huoltopalveluja uskotaan myös tarvittavan.

"Ikääntyneet haluavat asua kotona ja sen tukemiseksi pitäisi luoda palveluja kotona asumisen tukemiseen lumen luonnista siivoukseen ja nurmikon leikkaamiseen.”

Samalla perätään tietoteknisiä apuja, varsinkin ikäihmisille.

”Senioreille suunnattuja tietotekniikkakoulutuksia tarvitaan lisää, jotta heillä on mahdollisuus hoitaa asioita itsenäisesti. Muualla Euroopassa asiaa on jo viety
eteenpäin.”

Inspiraattoreista ja datasieppareista sekä muista uusista ammattinimikkeistä huolimatta kysytyimmät ammatit löytyvät vastaajien mukaan perinteisiltä aloilta. Selvästi tulevaisuuden kysytyimpiä ammatteja ovat lääkäri, vanhustenhoitaja, sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Näitä ammatteja ei uhkaa esimerkiksi automatiikka.

Tulevaisuuden ammatit

  1. kärsivällistäjä
  2. inspiraattori
  3. ekopoliisi
  4. taideguru
  5. junailija
  6. datasieppari
  7. muutosajuri
  8. inhimillistäjä
  9. syrjäytymisenehkäisijä
  10. jokapaikanhöylä

Sitaatit ja lähde: Helsingin seudun kauppakamari.

Sisältö jatkuu mainoksen alla