Työpaikka on taattu monelle yli 55-vuotiaalle nyt paremmin kuin nuorelle, vaikka työn saaminen onkin yleisesti kiven takana.

Ikääntyneiden työttömien työllistyminen on hieman parantunut ja 55–59-vuotiaiden osallistuminen työvoimapolitiikan toimenpiteisiin, kuten koulutuksiin, harjoitteluihin ja kursseille on kasvanut. Muutos on selvä, vaikka ero nuorempiin työttömiin on säilynyt huomattavana.

-  55–64-vuotiaat ovat ainoa ikäryhmä, joka on saavuttanut 90-luvun lamaa edeltäneen työllisyystasonsa, vieläpä selvästi ylittänyt sen. Kaikkien nuorempien ikäryhmien työllisyyskehitys on junnannut paikallaan eikä ole saavuttanut aikaisempia tasojaan, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön dosentti, työmarkkinaneuvos Matti Sihto.

Ikääntyneiden työllisyyden hyvään kehitykseen Sihto löytää pari selkeää syytä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
  1. Yli 55-vuotiaat jatkavat entistä pitempään työelämässä.
  2. Yli 55-vuotiaiden työttömyys päättyy nykyään omatoimiseen työllistymiseen lähes samaan tahtiin kuin nuoremmillakin työttömillä.
  3. Ikääntyneet työttömät ovat kasvavassa määrin työllistyneet lyhytkestoisiin työsuhteisiin ja he työllistyvät niihin nuorempia työttömiä useammin.

Lue irtisanotun paperimiehen tarina: "Työttömyys oli hieno uusi alku"

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Erityisesti naiset työllistyvät itse

Ikääntyneiden omatoiminen työllistyminen keskittyy alle 60-vuotiaisiin ja naisiin. Ikääntyneet miehet työllistyvät selvästi harvemmin kuin naiset rakennusalaa lukuun ottamatta kaikilla ammattialoilla ja kaikilla aloilla heikommin kuin alle 55-vuotiaat miehet.

Ikääntyneet naiset työllistyvät nuorempia naisia paremmin terveydenhoidossa ja sosiaalialalla, palvelutyössä ja kaupallisessa työssä.

Sairaanhoitajien gallup: "Miksi teen työtä, joka uuvuttaa?"

Pitkä työura näkyy hyvänä työllisyytenä

Ikääntyneiden (55–64-vuotiaiden) työllisyys on parantunut vakaasti ja nopeaan 1990-luvun lopulta alkaen. Kasvu on koskenut sekä 55–59-vuotiaita että 60 vuotta täyttäneitä, sekä miehiä että naisia ja koulutustaustasta riippumatta kaikkia ikääntyneitä.

Tosin, jos ja kun työttömäksi joudutaan yli 50-vuotiaana, ei työllistyminen ole helppoa.

Lue lisää: Näin työttömyys nakertaa eläkettä

-  Ikääntyneiden työttömyys on suurempaa ja pitkäkestoisempaa kuin nuoremmissa ikäryhmissä, kertoo Matti Sihto.

- Jo 40 ikävuoden jälkeen työllistyminen alkaa hiljalleen vaikeutua.

Lue lisää: Näitä taitoja tulevaisuuden työelämässä "arvostetaan".

Passiivisuus ei auta työpaikan löytymistä

Työllistymisen vaikeuteen on monia syitä. Työ- ja elinkeinoministeriön analyysin mukaan ikääntyneet ovat nuorempia työttömiä työnhakijoita passiivisempia työnhakijoita. He pysyvät muita ikäryhmiä useammin työttöminä, siirtyvät useammin eläkkeelle ja siirtyvät pysyvämmin työllisyyteen huomattavasti vähemmän kuin nuoremmat työttömät. He myös osallistuvat työvoimapolitiikan aktiivitoimiin selvästi vähemmän kuin nuoremmat työttömät.

Testaa tästä, saisitko vielä töitä.

Lähde: Matti Sihto, Paula Sardar,  Ikääntyneiden työllisyys- ja työttömyyskehitys uuden ikäpolitiikan aikana/Ikääntyneiden työllisyys- ja työttömyyskehitys TEM-analyyseja 45/2012

 

Teen palkatta tutkimus- ja opetustyötä teknillisellä yliopistolla, kun työnantajalla ei ole varaa maksaa palkkaa. Tosin eihän työmotivaationi voi olla ihan korkeimmillaan, mutta mentaalitasolla selviää paremmin. Muualla ei ole töitä tarjolla minun tutkijakoulutustaustaiselle "veteraanille".

 

Näin 25-vuotinen työurani saa mahdollisesti ikävän päätöksen, ikävää.

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla