Eutanasia-kansalaisaloitteen luovuttajat, entiset kansanedustajat Henrik Lax, Iiro Viinanen, Esko Seppänen, Osmo Soininvaara ja Ilkka Taipale.
Eutanasia-kansalaisaloitteen luovuttajat, entiset kansanedustajat Henrik Lax, Iiro Viinanen, Esko Seppänen, Osmo Soininvaara ja Ilkka Taipale.

Kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta luovutettiin eduskunnalle tiistaina. Kannatatko sinä eutanasiaa? Osallistu äänestykseemme.

Kansalaisaloite eutanasian eli armokuoleman laillistamiseksi luovutettiin tämän viikon tiistaina eduskunnan puhemies Maria Lohelalle. Luovuttajina toimivat eutanasia-aloitteen vireillepanijat, entiset kansanedustajat Ilkka Taipale, Iiro Viinanen, Esko Seppänen, Henrik Lax sekä Osmo Soininvaara.

– Totesimme, että eri puolueiden edustajia pitää olla ja hankimme parhaat mahdolliset voimat meidän kanssamme tätä aloitetta tekemään, Seppänen kertasi aloitteen syntyä Ylen mukaan.

Esko Seppänen ja Iiro Viinanen päättivät panna kansalaisaloitteen vireille, kun he tekivät yhteistä kirjaa. Molemmat sairastavat Parkinsonin tautia. Miehet kertoivat sairaudestaan tässä ET-lehden artikkelissa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jotta kansalaisaloite etenee eduskuntakäsittelyyn, sen tulee kerätä vähintään 50 000 allekirjoitusta kansalaisaloite.fi-sivustolla. Eutanasia-aloite keräsi vaadittavan määrän runsaan kuukauden aikana. Yhteensä aloite ehti kerätä 63 078 kannatusta. Aloite avattiin sivustolle 7. marraskuuta 2016.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Aloitteen allekirjoittajien toive on, että eutanasia tulisi lailliseksi Suomessa. Esko Seppänen totesi luovutustilaisuudessa, että eutanasian tulee tapahtua potilaan omasta pyynnöstä – ulkopuolinen ei siis voi pyytää eutanasiaa toisen puolesta.

Aloitteessa esitetään kriteerit, joiden täyttyessä eutanasia voitaisiin sallia. Niitä ovat muun muassa potilaan sietämättömät fyysiset ja/tai psyykkiset kivut sekä parantumattoman kuolemaan johtavan taudin sairastaminen. Kriteereissä korostetaan myös lääkärin ja potilaan välillä käytyjä keskusteluja.

Aloitteen mukaan lääkäreille tai hoitohenkilökunnalle ei tule asettaa velvoitetta osallistua eutanasian toteuttamiseen, ja lääkäri saa kieltäytyä armokuoleman toteuttamisesta.

Eduskunta keskustelee aloitteesta ensi viikolla, minkä jälkeen asia etenee sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi.

Ylen mukaan viime vaalien vaalikonevastausten perusteella kansanedustajista enemmistö olisi valmis hyväksymään eutanasian.

Enemmistö suomalaisista hyväksyisi

Lääkäriliiton vuoden alussa tekemän kyselyn mukaan vain joka kuudes kuolevien potilaiden kanssa tekemisissä oleva lääkäri kertoi kannattavansa eutanasian laillistamista. Toisaalta vuonna 2013 lääkäreille tehdyssä tutkimuksessa noin puolet kertoi sallivansa eutanasian, mutta tuolloin vain joka viides lääkäri kertoi olevansa valmis toteuttamaan eutanasian itse.

Ylen ja Taloustutkimuksen vuonna 2016 yli tuhannelle suomalaiselle teettämän kyselyn mukaan 73 prosenttia hyväksyi eutanasian. Vastaajista 14 prosenttia ei hyväksynyt armokuolemaa, 13 prosenttia ei osannut vastata. Yli 64-vuotiaista eutanasiaa kannatti 59 prosenttia, vastusti 24 prosenttia. 

Eutanasia on laillista tällä hetkellä Hollannissa, Belgiassa, Kolumbiassa sekä Luxembourgissa. Avustettu itsemurha on puolestaan sallittua Sveitsissä ja Saksassa. Kanadassa sallitaan lääkkeillä avustettu kuolema vakavasti sairaille täysi-ikäisille maan kansalaisille. Avustettu itsemurha on sallittu myös kuudessa Yhdysvaltojen osavaltiossa.

Pitäisikö eutanasia sinun mielestäsi laillistaa Suomessa? Miksi tai miksi ei? Äänestä ja perustele vastauksesi!

Sisältö jatkuu mainoksen alla