Niin sanottujen antikolinergisten lääkkeiden käyttö lisäsi Alzheimerin tautiriskin puolitoistakertaiseksi australialaistutkimuksessa.

Antikolinergit ovat aineita, jotka estävät tietyn välittäjäaineen toimintaa keskus- ja ääreishermostossa. Näitä lääkkeitä ovat muun muassa trisykliset masennuslääkkeet sekä virtsankarkailuun ja Parkinsonin tautiin käytettävät lääkkeet.

Tuoreen tutkimuksen mukaan ne altistavat pitkään käytettyinä yli 65-vuotiaan Alzheimerin taudille ja muille dementian muodoille.

Tiedetään, että osa näistä lääkkeistä heikentää muistia ja kognitiivisia eli tiedollisia taitoja, mutta vaikutuksen on uskottu häviävän sen jälkeen, kun lääkitys on lopetettu.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Uusien tulosten perusteella vaikutukset lienevät kuitenkin pysyviä niillä potilailla, jotka käyttävät lääkkeitä pitkään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Antikolinergisten lääkkeiden käyttäjät sairastuivat Alzheimerin tautiin ja muihin dementoiviin sairauksiin puolitoista kertaa todennäköisemmin kuin verrokit. Tutkimuksessa oli mukana 3 400 yli 65-vuotiasta henkilöä. 

Tulokset julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä.

Lähde Uutispalvelu Duodecim

Sisältö jatkuu mainoksen alla