Sosiaalinen media ja digitaalisuus voivat olla avuksi riippuvuuden hallinnassa etenkin, kun kyse on tupakoinnista. Vertaistuella on iso merkitys.

Keskustelupalstalta saatu vertaistuki auttaa tupakoinnin lopettamisessa, kertoo Hengitysliitto.

Onnistuneen tupakoinnin lopettamisen taustalla on vahva oma päätös, motivaatio lopettamiseen ja keskustelupalstalla saatu vertaistuki. Tämä selvisi tutkimuksessa, jossa materiaalina käytettiin Hengitysliiton Stumppi-neuvontapalvelun keskustelupalstaa.

Terhi Kurkon väitöskirjatutkimukseen liittyvässä artikkelissa selvitettiin, miten Stumpin keskustelupalstalla tupakoitsijat ja tupakoinnin lopettajat kokivat nikotiinikorvaushoitovalmisteiden merkityksen tupakoinnin lopettamisessa. Tutkimusta varten luettiin yli 24 000 viestiä Stumpin keskustelupalstalta vuosilta 2007–2012.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Nikotiinivalmisteet koettiin keskusteluissa hyvin eri tavoin. Tavallisimmin valmisteisiin suhtauduttiin varauksella tai jopa negatiivisesti. Taustalla oli se, että keskustelijat pelkäsivät valmisteiden aiheuttamaa riippuvuutta. Merkittävä osa keskustelijoista suhtautui kuitenkin neutraalisti nikotiinivalmisteisiin ja koki ne tarpeellisena lopettamisen tukivälineenä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Myötäelävä yhteisö auttaa

Tutkimuksessa havaittiin, että Stumpin verkkoyhteisö on erittäin aktiivinen ja myötäelävä foorumi tupakoinnin lopettajille. Keskustelijat suhtautuivat toisiinsa ystävällisesti ja kunnioittavasti. Keskustelupalstalla on paljon konkari-jäseniä, jotka tukivat ja kannustivat uusia lopettajia pyyteettömästi. Verkkoyhteisössä saatava vertaistuki on erittäin arvokasta tupakoinnin lopettajille.

– Stumppi.fi -sivuston käyttäjille keskustelupalsta on erittäin tärkeä. Vuosittain sivustolla on yli 100 000 eri kävijää. Iso osa kävijöistä käy vain lukemassa keskusteluita, mutta heillekin palsta on tärkeä tuki tupakoinnin lopettamisessa, Hengitysliiton terveysasiantuntija Maija Kolstela kertoo.

Henkilökohtaista apua lopettamiseen saa maksuttomasta neuvontapuhelimesta, joka palvelee arkisin klo 13–18 numerossa 0800 148 484. Puhelimeen vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset. Raha-automaattiyhdistys tukee Stumppi-neuvontapalvelua.

Sisältö jatkuu mainoksen alla