Iän myötä elimistö ei kestä alkoholia yhtä hyvin kuin nuorena. Mutta missä menee raja?

Millaista on ikääntyvien naisten ­alkoholinkäyttö?

Valtaosa naisista on alkoholin kohtuukäyttäjiä, mutta samalla ikääntyneiden naisten säännöllinen juominen on lisääntynyt. Arviolta joka kymmenes eläkeikäinen käyttää liikaa alkoholia, joskaan selvää näyttöä tästä ei ole.

Ikänaiset ovat hyviä peittämään juomistaan. Moni huimauskohtaus selitetään terveyskeskuksessa parhain päin. Vielä harvempi kehtaa tunnustaa kaatuneensa kännissä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Toisaalta ikä ja elämänkokemus tuovat taitoa myös päihteidenkäytön hallintaan, eikä kaikki alkoholinkulutus ole ikääntyvilläkään ongelmakäyttöä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Milloin ja kenelle alkoholi on ongelma?

Ongelmasta voi puhua, jos alkoholia tuppaa kulumaan yhä suurempia määriä tai juomisjaksot venyvät. Tai silloin, kun ei pystykään vähentämään alkoholinkäyttöään, vaikka hälytyskellot jo soivat.

Ongelmajuomisen tunnistaa myös siitä, että siitä koituu ikävyyksiä itselle tai läheisille. Terveyshaitat, pikkuhaverit ja onnettomuudet, sovittujen tapaamisten perumiset ja ystävien kuittailut alkavat käydä tutuksi. Seuraavana päivänä usein hävettää.

Mitkä ovat ikääntyvän naisen ­alkoholinkäytön riskirajat?

Yli 65-vuotiaiden terveiden naisten riskiraja on enintään seitsemän alkoholiannosta viikossa ja enintään kaksi annosta kerrallaan. Raja on alhainen, mutta monen ikääntyneen kohdalla sen tulisi olla vielä matalampi. Pitkäaikaissairaudet, lääkitys ja toimintakyvyn rajoitukset voivat aiheuttaa vaikeuksia vähäisenkin alkoholimäärän kanssa.

Asiantuntijoina VTM Mark Hovi ja aikuistyön päällikkö Antti Hytti, Ehkäisevä päihdetyö ry.

Mistä apua?

1. Terveyskeskuksesta. Hoitaja tai lääkäri auttaa sinut ammat-
timaiseen hoitoon. Kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa olevia sitoo vaitiolovelvollisuus.

2. AA-kerhoista. Puhelinnumerot löydät puhelinluettelosta.

3. Internetistä. Päihdelinkki on tutkittuun tietoon perustuva sivusto, josta saat paljon tietoa alkoholista ja muista päihteistä ja hoitopaikoista. Asiantuntijat vastaavat myös nimettömiin kysymyksiin. www.paihdelinkki.fi

4. Lääkehoidosta. Disulfiraami katkaisee juomisputken ja estää uutta aiheuttamalla pienestäkin alkoholimäärästä voimakkaan pahoinvoinnin. Naltreksoni estää alkoholin humalluttavan vaikutuksen. Sen käyttö yhdistetään usein psyykkisiin tukihoitoihin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla