Luontaistuotteet lupaavat hyvää, mutta moni syö niitä turhaan. Valmisteet voivat aiheuttaa myös yllättäviä haittoja, pahimmillaan maksavaurion.

1. Mitä luontaistuotteisiin luetaan?

Luontaistuotteilla tarkoitetaan puhekielessä tavallisesti pillereitä, puristeita, jauheita ja nesteitä, joita käytetään terveyden ylläpitämiseen.
Valmisteet voivat sisältää vitamiineja, kivennäisaineita, kuituja, rasvahappoja, mikrobeja ja kasvirohdosuutteita.

Lainsäädäntö jakaa luontaistuotteet elintarvikelain alaisiin ravintolisävalmisteisiin ja lääkelain alaisiin kasvirohdosvalmisteisiin. Jälkimmäisiä luontaistuotteista on vain muutama kymmenen. Sen sijaan kasvirohdoksista valmistettuja ravintolisiä on kaupan tuhansia.

2. Mitä kasvirohdosvalmisteet ovat?

Ne ovat kasveista valmistettuja lääkkeitä, joista osa on todistetusti tehokkaita ja osan käyttö pohjautuu perinteeseen, ilman tutkittua tietoa niiden tehosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkitusti vaikuttavia tuotteita ovat esimerkiksi mäkikuismavalmisteet, joita käytetään lievän masennuksen hoitoon. Niitä saa myydä vain apteekeissa.
Muita luontaistuotteiden myyntipaikkoja ovat luontaistuote- ja terveyskaupat, ruokakaupat, kuntosalit, kauneushoitolat ja apteekit.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

3. Miten ravintolisät eroavat lääkkeistä?

Lääkkeet on tarkoitettu sairauksien tai niiden oireiden parantamiseen, lievittämiseen tai ehkäisemiseen. Lääkkeet tulevat markkinoille lääkeviranomaisten ennakkovalvonnan kautta. Niiden teho, turvallisuus ja laatu on arvioitu ja hyväksytty ennen kuin ne pääsevät myyntiin.

Ravintolisät muistuttavat usein ulkonäöltään lääkkeitä, mutta ne ovat elintarvikkeita, joiden tarkoitus on täydentää terveen ihmisen ruokavaliota. Niiden vaikutus ei saa olla lääkkeellinen.

4. Tarkastetaanko ravintolisät ennen kuin ne tulevat myyntiin?

Ravintolisille ei ole ennakkohyväksyntää. Myynnin aloittamisesta riittää ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Kunnallinen elintarvikevalvonta valvoo ravintolisien laatua jälkikäteen. Myös tulli ottaa pistokokeilla näytteitä markkinoilla olevista ravintolisistä.

5. Kuka vastaa ravintolisien turvallisuudesta?

Laadusta ja turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti valmistaja, valmistuttaja tai maahantuoja. Myyjän vastuulla on varmistaa, että tuotteen merkinnät ja koostumus vastaavat lainsäädäntöä. Käyttäjän kannattaa myös itse pohtia, mitä suuhunsa laittaa.

Eniten haittoja aiheuttavat ulkomaisista nettikaupoista ostetut tuotteet. Suomalaisista apteekeista ja kaupoista hankittuja valmisteita voi yleensä käyttää levollisin mielin, mutta ongelmana on se, ettei ravintolisille ole haittavaikutusseurantaa kuten lääkkeillä. Haittoja ei ilmoiteta, kun ei ole minne ilmoittaa.

6. Milloin ravintolisien käytöstä on hyötyä?

Jos syö monipuolista ruokaa, terveen ihmisen ei tarvitse käyttää ravintolisiä lukuun ottamatta ehkä D-vitamiinia. Lääkärin näkökulmasta on paradoksaalista, että nykypäivän ihmiset käyttävät ravintolisiä, kun tarjolla on enemmän ja monipuolisempaa ravintoa kuin koskaan aikaisemmin.

Ravintolisistä on hyötyä, jos ruokavalio on yksipuolinen tai on todettu jonkin ravintoaineen puutos. D-vitamiinilisä on suomalaisille fysiologisesti perusteltua pimeän talvemme vuoksi. Keskustelua käydään siitä, mikä on riittävä annos ja minkälaisiin pitoisuuksiin elimistössä on hyvä pyrkiä.

7. Voiko luontaistuotteiden lupauksiin luottaa?

Luontaistuotteita myydään mielikuvilla luonnonmukaisuudesta ja terveyden edistämisestä, vaikka niitä tuotetaan teollisesti, eikä ihmisen hyvinvointi lisäänny purkista popsimalla. Lupaukset voivat olla suuria, vaikka valmisteen vaikutus on usein epäselvä ja tehdyt tutkimukset ovat monesti epätieteellisiä.

8. Mitä haittaa voi olla siitä, että käyttää ravintolisiä "varmuuden vuoksi"?

Jos käyttää useita erilaisia ravintolisiä rinnakkain, voi jonkin tietyn vitamiinin saantisuositus ylittyä moninkertaisesti. Yhden kivennäisaineen suuri saanti voi haitata toisen kivennäisaineen imeytymistä. Mitä useampia valmisteita ja mitä isompia annostuksia käyttää ja mitä pidemmän ajan käyttö jatkuu, sitä suuremmat ovat terveysriskit.

Esimerkiksi antioksidanteista näyttää tutkimusten mukaan olevan hyötyä vain ravinnosta saatuna. Beetakaroteenin sekä A- ja E-vitamiinin liiallinen saanti purkista voi jopa lisätä syöpää ja kuolleisuutta.

9. Miten lääkäri suhtautuu, jos potilas kertoo hoitavansa itseään luontaistuotteilla?

Jos potilas kertoo syövänsä vaikkapa auringonhattu-uutetta ja voivansa nyt paremmin, lääkäri voi kohauttaa olkapäitään: voihan sitä ottaa, jos se auttaa. Lumevaikutus on melko suuri, ja jokainen saa vapaasti uskoa, mihin haluaa.

Ravintolisien käytöstä on tärkeää keskustella lääkärin kanssa, jos käyttää lääkkeitä tai on menossa leikkaukseen. Jotkut ravintolisät voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia nukutuslääkkeiden kanssa, ja osa voi altistaa verenvuodolle.

10. Millaisia yhteisvaikutuksia luontaistuotteilla voi olla?

Esimerkiksi punariisi voi aiheuttaa vaarallisia yhteisvaikutuksia tiettyjen sienilääkkeiden, greipin tai hiv-lääkkeiden kanssa. Gingseng-valmisteet saattavat aiheuttaa verenvuotoa verenohennuslääkkeiden kanssa käytettynä. Myös neidonhiuspuu ja kiinankarhunputki voivat lisätä varfariiniin liittyvää verenvuotovaaraa. Mäkikuisma heikentää muiden lääkevalmisteiden tehoa ja voi lisäksi altistaa keskushermostohaitoille, jos sitä käyttää muiden masennuslääkkeiden kanssa.

11. Voiko luontaistuotteista saada maksavaurion?

Kyllä voi. Luontaistuotteista on löydetty kansainvälisissä tutkimuksissa raskasmetalleja ja myrkkyjä, kuten lyijyä, elohopeaa ja arsenikkia. Ravintolisistä on lisäksi löytynyt pakkauksessa ilmoittamattomia lääkeaineita, joiden myyminen ravintolisinä on lainvastaista. Suomessakin on hoidettu potilaita, joiden maksan toiminnan pettämisen todennäköinen syy on ollut ulkomailta tilatut luontaistuotteet.

Asiantuntijat:
yleislääketieteen erikoislääkäri ja kliininen opettaja Raimo Puustinen, Tampereen yliopisto,
ylilääkäri Annikka Kalliokoski, Fimea,
ylitarkastaja Anna Mizrahi, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Artikkeli on julkaistu ET-lehden numerossa 6/2017.

kulkuri

Kaikki lääkityksien suhteen on otettava varauksella, sillä jollekkin jokin lääke on hyväksi ja jollekkin toiselle pahitteeksi. Olemme yksilöinä eri ominaisuuksineen ja kaikki lääkkeet ei ole "pienillä" erois ominaisuuksilla varustetuille yksilöille.

Puhdas vesi nautittavaksi ja riittävä ravinto sekä lepo on kumminkin kaikille tarpeellista....

Vierailija

8.

Vitamiinivalmisteiden mahdollisista haitoista suurin huoli kohdistuu suositukset moninkertaisesti ylittäviin annoksiin ja pitkäaikaiseen käyttöön. Joistain yksittäisistä valmisteista beetakaroteenin on havaittu lisäävän lievästi keuhkosyövän riskiä, mutta vain tupakoitsijoilla. Suurten annosten haittavaikutukset ovat harvinaisia ja yleisimmät oireet ovat erilaiset ruoansulatuselimistön oireet, kuten vatsakipu, pahoinvointi ja ripuli. Yksittäisistä vitamiineista A-vitamiinia pidetään myrkyllisimpänä ja isoina annoksina se voi aiheuttaa maksavaurioita.

Suuressa suomalaisessa beetakaroteenitutkimuksessa oli menetelmällisiä heikkouksia ja sitä ei siten voi pitää kovin pätevänä todistuksena beetakaroteenin terveysvaikutuksista tupakoitsijoilla (on käynyt ilmi että kuolleiksi on luokiteltu sellaisiakin koehenkilöitä, jotka ovat kuolleet heti seuraavana päivänä kokeen aloittamisen jälkeen ja "syyksi" on merkitty beetakaroteeni), mutta siltikin beetakaroteenit voisi ottaa mieluummin porkkanasta kuin pilleripurkista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla