Lievästi kohonneesta verenpaineesta kärsivät voivat hyötyä lääkkeitä enemmän ravinnosta saatavista aineista, muun muassa tomaatista.

Flavonoidipitoisten kasviuutteiden on osoitettu helpottavan lievästi kohonneen verenpaineen hoitoa perinteisiä verenpainelääkkeitä, kuten diureetteja tai beetasalpaajia luontevammin. Luonnolliset, ravinnosta saatavat aineet voivat auttaa erityisesti niitä, joiden verenpaine on normaalin ylärajoilla tai vain lievästi koholla, eikä lääkehoitoa siten katsota aiheelliseksi.

Esimerkiksi tomaatin vesiuutteen sisältämillä aineilla on useita verihiutaleiden aktiivisuutta estäviä, ja siten kohonnutta verenpainetta rauhoittavia vaikutuksia.

Verenpainepotilailla on sydäninfarktin riski, ja sydän- ja verisuonitaudit johtavat usein, etenkin hoitamattomina, kuolemaan. Sydän- ja verisuonisairauksien tunnistettuja riskejä ovat kohonnut verenpaine, verihiutaleiden yliaktiivisuus ja kohonneet veren rasva-arvot. Elämäntapa- ja ravintomuutoksilla voidaan ehkäistä vakavia sairastumisia ja tukea myös lääkkein hoidettavien sydän- ja verisuonisairauksien hoitoa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Lähteet: Eur J Nutr. 2014 Feb 27. Inhibition of angiotensin-converting enzyme by aqueos extract of tomato / Polar Pharma.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla