Ennen kuin mökkikuume kohoaa ja ostotarjoukset alkavat sinkoilla, on syytä kerrata perusasiat.

Kesämökkikauppa on heräämässä talvihorroksesta. Hintataso luultavasti laskee, sillä talous on tiukilla ja ikääntymisen kautta mökkejä tulee markkinoille, kun omistajien voimat alkavat hiipua. 

Ostajilla on siis hyvä tilaisuus, mutta mökkikaupassa jos missä, on oleellista tietää, mitä myyjä myy ja ostaja ostaa.

Velvollisuus ottaa selvää

Ostajalla on lain mukaan selonottovelvollisuus kaupan kohteesta. Maakaaren mukaan ostaja ei voi vedota sellaiseen virheeseen, jonka hän on tiennyt tai jonka hän olisi voinut havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kauppaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ostajan kannattaa selvittää kiinteistöjen kunto ja rakennusmateriaalit. Varsinkin omatoimirakentamisessa rakenteet voivat olla erikoisia ja jopa virheellisiä. Tarkastukseksi riittää tavanomainen tarkastus, tekniset tarkastukset ja rakenteiden avaamiset eivät ole tarpeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vanhoissa rakennuksissa kunnan rakennustarkastaja ei ole välttämättä tehnyt lain mukaisia katselmuksia, joten katselmusmerkinnät kannattaa tarkistaa lupa-asiakirjoista.

Pää-, rakenne-, sähkö- ja lvi-piirustusten puuttuminen aiheuttaa ongelmia viimeistään siinä vaiheessa, kun kiinteistöä pitäisi korjata.

Jos mökissä on puute tai virhe, jota ei ehdi korjata ennen kaupantekoa, kauppakirjassa tulee sopia, kuka vastaa tulevista korjauskustannuksista.

Rajapyykille mars!

Lainhuuto- ja rasitustodistuksesta, kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta saa hyvät perustiedot, mitä on ostamassa.

Kiinteistörekisterin kartan lisäksi kiinteistön rajat kannattaa varmistaa maastossa. Jos rajapyykkejä ei löydy tai pyykkien mukaiset rajat eivät vastaa kartan rajoja, kannattaa kääntyä maanmittaustoimiston puoleen.

Jos kaupan kohteena on määräala, rajat merkitään maastoon ja kauppakirjaan liitetään kartta maa-alasta. Karttaliite kuitataan allekirjoituksin.

Rasitustodistuksesta käyvät puolestaan ilmi velkakiinnitykset ja muut rasitukset. Kiinnitykset ovat panttikirjoja, jotka voidaan pantata lainan vakuudeksi. Ostajan tulee saada haltuunsa rasitustodistuksen osoittamat panttikirjat, sillä muutoin kiinteistö voi jäädä toisen henkilön lainan vakuudeksi.

Älä pelkää kysyä

Myyjän tulee kertoa kaupantekotilanteessa oleelliset kauppaan ja kauppahintaan vaikuttavat seikat. Ne kannattaa dokumentoida myös kauppakirjaan.

Kesämökkikaupassa tällaisia seikkoja ovat muun muassa oikeudet vesialueisiin, kulkuyhteydet, kalastusoikeudet, venevalkamat ja parkkipaikat.

Jos tila aiotaan liittää sähkö- tai vesijohtoverkkoon, pitää selvittää, onko niitä koskevat rasitteet perustettu naapurien kiinteistöille. Ja vastaavasti, millaisia oikeuksia naapurikiinteistöillä on myynnissä olevan mökin alueeseen. Kiinteistörekisteriote paljastaa ainakin osan näistä oikeuksista ja rasitteista.

Joissain tapauksissa tie mökille on olemassa, mutta uudelta omistajalta voidaan velkoa osuutta yksityisen tien rakentamiskustannuksista. Tällaista maksuvelvollisuutta tai tiemaksua ei näe rekisteriotteesta.

Naapurin kanssa sovitut asiat kuten oikeus venevalkamaan eivät siirry automaattisesti uudelle omistajalle vaan niistäkin tulee kysyä erikseen.

Entäpä jos rakentaisin

Jos tavoite on rakentaa uutta, kunnasta selviää kaupattavan kohteen ja sen ympäristön kaava- ja rakennuslupatilanne. Kaavoittamattomalla alueella poikkeuslupa pitää varmistaa myös ympäristökeskukselta, vaikka kunta puoltaisikin rakentamista.

Kauppakirjaan on mahdollista ottaa lykkäävä ehto kaupan voimaantulosta ja kauppahinnan maksusta siltä varalta, että poikkeuslupaa tai rakennuslupaa ei saakaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla