Noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Auttamisen lisäksi työ tuo yhteiskunnalle vuosittain mittavat säästöt.

Omaishoidon inhimillistä merkitystä ei voi vähätellä – mutta ei myöskään yhteiskunnallista. Miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Omaishoidon tuen piirissä olevat läheiset hoitavat yli 21 000 iäkästä ihmistä; määrä kasvaa, kuten myös ikääntyvien hoitajien määrä.

Suurin osa omaisistaan huolehtivista iäkkäistä ihmisistä toimii kuitenkin omaishoidon tuen ulkopuolella.

Miljardien säästöt

Omaishoito säästää vuosittain 2,8 miljardia euroa kuntien hoitomenoissa. Iso osa tästä säästöstä kertyy iäkkäiden ihmisten panoksesta puolisoidensa tai muiden läheistensä hyvinvoinnin tukemisessa. Iäkkäiden omaishoitoperheiden
tukemisessa ja palveluissa olisi huomioitava ikäerityisyys
nykyistä enemmän.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Ikäinstituutin Läheisestä omaishoitajaksi -hankkeessa olemme keskittyneet omaishoidon tuen ulkopuolelle jääviin iäkkäisiin hoitajiin. Haastateltavat ovat kertoneet, että pieneltäkin tuntuvalla auttamisella on suuri merkitys, Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo kertoo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Hoivaaminen kuuluu parisuhteeseen

–  Ilman läheisen apua moni iäkäs ihminen tarvitsisi kotihoidon palveluja tai muuttaisi asumispalveluiden piiriin. Auttaminen ja huolehtiminen perustuvat kahden ihmisen väliseen herkkään ja haavoittuvaan suhteeseen. Ulkopuolisen
avun hakeminen tähän tilanteeseen voi tuntua hankalalta.

Ikäinstituutin selvityksen mukaan moni kokeen auttamisen ja hoivaamisen kuuluvan iän tullen normaaliksi, parisuhteeseen kuuluvaksi yksityisasiaksi.

Lähteet: www.ikainstituutti.fi, Eija Kaskiharju, tutkija Päivi Topo, johtaja
 

Sisältö jatkuu mainoksen alla