Suomalaiset kuluttajat seuraavat omaa talouttaan entistä aktiivisemmin – ja uusilla välineillä. Moni on varautunut selkeästi myös taloustilanteen heikkenemiseen.

Talousasioiden seuraaminen on tihentynyt.  Vähintään viikoittain taloutta seuraavien osuus on kasvanut vuoden takaisesta 59 prosentista 65 prosenttiin, kertoo Talouslukutaito-tutkimus. Erityisesti nuorilla korostuu  Facebookin, YouTuben ja Twitterin käyttö oman talouden seuraamisessa.

Vaikka nuoret kokevat olevansa ahkeria talouden seuraajia, varsinkin sosiaalisessa mediassa, se ei näy heidän talousvarmuudessaan – toisin kuin yli 50-vuotiailla. Puolet nuorista kokee, että he eivät hallitse oman talouden suunnitteluaan. Ja se ahdistaa. 

Suomalaisten talousymmärrys kaikissa ikäluokissa on pysynyt ennallaan verrattuna viime vuoteen, kun se vielä viime vuonna oli laskusuunnassa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tässä kyselyssä 50-vuotiaiden taloustaitoindeksi on huomattavasti muita ikäryhmiä parempi. Vanhemmissa ikäryhmissä selvä enemmistö kokee hallitsevansa omaan talouteen ja sen suunnitteluun liittyviä asioita, selviää OP-Pohjolan TNS Gallupilla teettämästä kyselystä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suomalaiset luottavat edelleen pankkiin, ja he pitävät sitä tärkeimpänä opastajana oman talouden suunnittelussa.  Oman talouden seurantaa helpottava sovellus matkapuhelimessa tai tabletissa on jo käytössä useammalla kuin joka kymmenennellä (14 %).

Yli puolet vastaajista (55 %) kokee, että nykyinen talouden tila on vaikuttanut rahankäyttöön. Vuosi sitten vastaava luku oli 42 %. Kaksi kolmesta (62 %) vastaajasta kertoo varautuneensa taloudellisen tilanteensa heikkenemiseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla