Elinajanodote on kasvanut, mutta suomalaisten terveys sakkaa.

Suomalaiset elävät entistä pitempään, mutta viimeisiä vuosia vietetään usein sairastellen. Tuoreen tutkimuksen mukaan miesten odotetaan elävän 77,4-vuotiaiksi ja naisten 83,3-vuotiaiksi. 

Elinajanodote on kasvanut Suomessa vuodesta 1990 lähtien. Terveiden elinvuosien odote ei ole sen sijaan kasvanut samaa vauhtia. Niinpä elinajan piteneminen voi merkitä monille sairaana ja työkyvyttömänä elettäviä lisävuosia.

Eniten sairaana elettyjä vuosia suomalaisille aiheuttavat sepelvaltimotauti, alaselkä- ja niskakivut sekä kaatumiset. Muita yleisiä sairauksia ovat Alzheimerin tauti, aivohalvaukset, masennus ja diabetes.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kansainvälinen tutkimus julkaistiin Lancet-lehdessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Lue lisää: Kannattaako ottaa sairaskuluvakuutus?

– Suomalaisten eliniän piteneminen on rohkaisevaa. Meidän täytyy kuitenkin pitää huolta siitä, että lisääntyneet elinvuodet eivät tarkoita sairaita elinvuosia, sanoo tutkimusryhmään kuuluva johtaja Tommi Vasankari UKK-instituutista.

Suomessa miesten elinajanodote on kasvanut vuodesta 1990 6,5 vuotta, mutta terveiden elinvuosien odote on kasvanut 5,1 vuotta. Vastaavasti naisten elinajanodote on kasvanut 4,8 vuotta ja terveiden elinvuosien odote 3,4 vuotta.

Maailmanlaajuisesti elinajanodote on noussut samassa ajassa 6,2 vuotta, kun taas terveiden elinvuosien odote nousi 5,4 vuotta. Näihin lukuihin on merkittävästi vaikuttanut vakavien sairauksien, kuten aidsin ja malarian, väheneminen sekä esimerkiksi tarttuvien tautien ehkäisyn ja ravitsemuksen paraneminen.

Global burden of disease -tutkimuksen on tehnyt kansainvälinen tutkijoiden yhteenliittymä.  

Sisältö jatkuu mainoksen alla