Suomalaisten terveyden myönteiset muutokset näkyvät selkeimmin varttuneissa ikäluokissa, mutta aika tulee aina vastaan.

Terveyttä edistaviä ja sairauksia ehkäisevää tutkimusta tukeva Juho Vainion säätiö myönsi tutkimusprofessori Seppo Koskiselle tunnustuspalkinnon elämäntyöstä.

Koskinen on tutkinut suomalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä niiden väestöryhmittäisiä eroja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Koskisen mukaan suomalaisten terveys ja toimintakyky ovat monella alueella parantuneet, mutta isoja huolenaiheita löytyy edelleen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Keskeisistä kansanterveysongelmista diabetes ja tuki- ja liikuntaelimien ongelmat ovat yleistymässä, Koskinen kertoi juhlapuheessaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sepelvaltimotautia sairastaa joka kolmas 75 vuotta täyttänyt mies ja joka neljäs samanikäinen nainen. Myös työuupumus ja iensairaudet ovat lisääntyneet.

Elintavoissakin olisi korjaamista. Miehet ovat vähentäneet liikkumista vapaa-ajalla ja naiset työmatkoilla. Keski-ikäisten ja iäkkäiden naisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt.

Väestö ikääntyy vauhdilla

– Vaikka kansanterveyden myönteiset muutokset näkyvät selkeimmin varttuneissa ikäluokissa, sairaiden ja toimintarajoitteisten määrä kasvaa lähivuosina, koska väestö ikääntyy voimakkaasti.

80 vuotta täyttäneiden määrä kaksinkertaistuu kahdessa vuosikymmenessä. 90 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vielä nopeammin.

Tästä päästäänkin ongelman ja sen ratkaisukeinojen ytimeen, terveyden eriarvoisuuteen, joka ei Koskisen mukaan näytä vähentyneen.

Koulutus- ja tuloryhmien väliset terveyserot ovat suuria, ja kuolleisuuserot ovat jopa kasvanenet.

– Hoidon- ja hoivantarpeen väistämätöntä kasvua tulevina vuosina voidaankin olennaisesti vähentää kohentamalla huono-osaisimpien väestöryhmien elinoloja ja elintapoja.

Kolme kovaa ohjetta – näin ehkäiset ennenaikaisen kuoleman

  • 1 Terveet elintavat. Niitä noudattamalla olisi Koskisen mukaan estettävissä ainakin 80 prosenttia selpelvaltimotauti- ja yli 90 prosenttia kakkostyypin diabetestapauksista.
  • 2 Liikkuminen ja terveellinen ruoka. Näillä eväillä olisi mahdollista ehkäistä noin kolmasosa syöpätapauksista.
  • 3 Huono-osaisten tukeminen. Heidän elin- ja työoloja kohentamalla voidaan vähentää monia terveyden ja toimintakyvyn ongelmia.
Sisältö jatkuu mainoksen alla