Aistien heikkeneminen voi kertoa dementian riskistä, kertoo tuore tutkimus. Dementiariskiä jo itsessään lisäävät esimerkiksi uniongelmat ja negatiiviset tunteet. 

On normaalia, että kuulo, näkö ja muut aistit heikkenevät iän myötä. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan aistien heikkeneminen voi kuitenkin kertoa myös dementian riskistä.

Tutkimustulosten perusteella muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot heikkenivät kaksi kertaa todennäköisemmin niillä henkilöillä, joiden kuulo ja näkö olivat myös selvästi huonontuneet. Myös makuaistin heikkenemisen huomattiin liittyvän dementiaan sairastumisen riskiin. 

Tutkimuksessa seurattiin 1 900 keskimäärin 67-vuotiasta yhdysvaltalaista kymmenen vuoden ajan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkimustuloksista huolimatta dementiaan viittaavia testituloksia sai vain 15-24 prosenttia niistä osallistujista, joiden kuulo-, näkö- tai makuaisti oli huonontunut. Aistien heikkeneminen ei siis suoraan ennusta alkavaa dementiaa. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Lue hyvän mielen juttu! Dementikot saavat asua vapaasti hollantilaisessa dementiakylässä

Aistien heikkeneminen on yhdistetty muistin heikkenemiseen aiemminkin, mutta niiden yhteisvaikutuksia ei ole tätä ennen juurikaan tutkittu. Tutkimustuloksia selittänee se, että aistien hämärtyminen kuvastaa koko elimistön ja terveydentilan laajempaa heikkenemistä. 

Uniongelmat ja negatiiviset tunteet lisäävät dementiariskiä

Aistien heikkeneminen voi olla merkki dementiariskistä. Erilaisissa tutkimuksissa on kuitenkin löydetty myös useita tekijöitä, jotka jo itsessään lisäävät riskiä sairastua dementiaan.

ET-lehti kertoo tuoreesta suomalaistutkimuksesta, jossa todettiin, että uniongelmat keski-iässä lisäävät dementiariskiä. Tutkimuksen mukaan toistuvista uniongelmista kärsivät keski-ikäiset miehet sairastuvat myöhemmällä iällä dementiaan noin 60 prosenttia todennäköisemmin kuin ne ikätoverit, joilla ei ole uniongelmia.

Tiesitkö? Näistä 12 oireesta tunnistat muistisairauden

Dementiariskiä voi lisätä myös epäluottamus. Asia huomattiin Itä-Suomen yliopiston ja ruotsalaisen Karoliinisen instituutin tutkimuksessa. Suurinta epäluottamusta toisia ihmisiä kohtaan osoittaneilla henkilöillä oli tutkimuksessa peräti kolme kertaa suurempi dementian riski kuin niillä, joilla epäluottamus oli vähäistä.

Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että elämänasenne ja luonteenpiirteet voivat vaikuttaa terveyteen.

Epäluottamus ei ole ainoa negatiivinen tunne, joka lisää dementiariskiä. Jos ihminen kokee keski-iässä toivottomuutta, hänellä on lähes kolminkertainen riski muihin verrattuna sairastua parinkymmenen vuoden kuluessa dementiaan.

 

Aistitutkimuksen lähde: Age-Related Sensory Impairments and Risk of Cognitive Impairment. Journal of the American Geriatrics Society 2016;DOI: 10.1111/jgs.14308

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tämän artikkelin alkuosa on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Sisältö jatkuu mainoksen alla