Lukuharrastus ja hyvä lukutaito ovat todistetusti hyödyllisiä hyvinvoinnin ja elämässä menestymisen kannalta. Lue, miten paljon hyvää lukeminen tekee ihmiselle!

Lukeminen…

1. Vahvistaa sosiaalisia suhteita

Lukeminen kehittää sosiaalisia taitoja sekä viestintä- ja empatiakykyä. Se myös kasvattaa sanavarastoa. Saksalaistutkimuksessa oikeudenmukaisena kaverina pidettiin yhdeksää kymmenestä niistä lapsista, joille luettiin säännöllisesti. Niistä lapsista, joille luettiin vain harvoin, pidettiin oikeudenmukaisena vähän yli puolia. Kotona ääneen lukeminen vahvistaa koko perheen sisäisiä suhteita.

Jo kuuden minuutin lukemisen jälkeen syke alkaa laskea.

2. Vähentää stressiä

Lukeminen on tehokas tapa alentaa stressitasoa. Jo kuuden minuutin lukemisen jälkeen syke alkaa laskea ja lihasjännitys vähentyä. Lukemisen stressiä alentava ja rentouttava vaikutus voi sitä paitsi edesauttaa unta.

3. Edistää terveyttä

Lukemisharrastuksella voidaan hidastaa ikääntymisen haittoja. Lukeminen tekee hyvää muistijärjestelmälle ja lukevan muisti säilyy ikääntyessä paremmin. Kirjoja ahkerasti lukevien eliniän on havaittu olevan kaksi vuotta pidempi kuin niillä, jotka eivät lue.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Koukuttava teksti avaa ovia maailmoihin, joihin ei fyysisesti voi matkustaa.

4. Viihdyttää

Hyvä kirja herättää ajatuksia, tunteita, saa itkemään ja nauramaan. Koukuttava teksti vie mukanaan ja avaa ovia maailmoihin, joihin ei fyysisesti voi matkustaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

5. Parantaa keskittymiskykyä

Älylaitteen sijaan kannattaa välillä tarttua vaikka pokkariin. Pitkäaikaista muistin käyttöä ja tarinan hallintaa vaativa lukeminen tarjoaa vastapainoa lyhytjännitteiseen arkeen. Erityisesti lapsilla tarinoiden lukemisen on havaittu voivan parantaa keskittymiskykyä.

6. Kehittää lukutaitoa

Kuten muitakin taitoja, lukemista voi ja kannattaa harjoitella. Romaanien lisäksi voi lukea lehtiartikkeleja, runoja, kolumneja, laululyriikkaa… Lukutaito ei merkitse vain mekaanista osaamista tai kielioppia. Tärkeintä on kyky omaksua tietoa ja tarkastella tekstiä monelta kantilta.

Lue myös:


Hyvä lukutaito… 

7. Auttaa arjen hallinnassa

Lukutaitoa tarvitaan joka päivä: viranomaisten kanssa asioidessa, nettiä käyttäessä, hakemusten teossa, sähköpostiviestinnässä… Lukutaito auttaa jäsentelemään ja hankkimaan tietoa eri lähteistä. Ilman lukutaitoa on vaikea pärjätä digitaalisessa maailmassa. 

8. Antaa eväät koulumenestykseen

Lukutaito antaa pohjan kaikelle oppimiselle ja tasoittaa tietä jatko-opinnoille sekä korkeatasoiseen koulutukseen. Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen.

Lukutaito lisää luovaa ja analyyttistä ajattelukykyä.

9. Lisää valmiuksia työelämään

Lukutaito lisää luovaa ja analyyttistä ajattelukykyä sekä ongelmanratkaisutaitoa. Lukutaidon taso on monissa tutkimuksissa yhdistetty yleiseen elämässä menestymiseen.

10. Edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa

Lukutaidoton ihminen jää helposti yksin. Lukutaito on yksi demokratian toteutumisen edistäjä ja sen voidaan nähdä vahvistavan sosiaalista identiteettiä, yhteisöjen voimaantumista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Faktat perustuvat Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta -selvitykseen, joka tarjoaa tilannekuvan Suomen lukutaidosta ja lukemisesta. 

Lue myös:

Vierailija

En usko että kirja parantaisi keskittymiskykyä paremmin kuin puhelin, tiedän henkilöitä joilla on keskittymis ongelmia koulussa, koska he lukevat koko tunnin

Sisältö jatkuu mainoksen alla