Keikkatyö eläkkeellä ei aina kannata. Tarkista tästä, miltä näyttävät työnsaannin mahdollisuudet ja milloin homma lyö leiville.

1.    Kartuttaako työnteko 63–65-vuotiaana eläkettäni? Kannattaako työkeikkailu?

– Kokopäiväinen työ 65-vuotiaaksi asti on eläkkeen karttumisen kannalta taloudellisesti kannattavinta. Osittainenkin työnteko eläkkeellä 63–65-vuotiaana kartuttaa eläkettä, mutta vain kolmasosan siitä mitä työskentely ilman eläkettä, vaikka palkka olisi sama. Toki pienikin lisäys on hyvä, kertoo kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi Eläketurvakeskuksesta.

Jos saa palkkaa esimerkiksi 3000 euroa kuukaudessa, eikä nauti samalla eläkettä, eläke kasvaa noin 10 euroa jokaiselta lisätyöskentelykuukaudelta. Jos saa samaan aikaan vanhuuseläkettä, uutta eläkettä kertyy runsaat 3 euroa lisäkuukautta kohden. Elinaikakerroin pienentää näitä karttumia hieman, mutta kuinka paljon, se riippuu syntymävuodesta.

– Osa-aikaeläkkeellä olevalle karttuu uutta eläkettä työstä kuten sellaiselle, joka ei ole vielä eläkkeellä.  Osa-aikaeläkkeen saaminen edellyttää, että työntekoa vähennetään entiseen verrattuna tietyissä rajoissa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Osallistu keskusteluun: "Miten pärjäätte osa-aikaeläkkeellä?"

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Hietaniemi korostaa, että työsuhteen pitää päättyä oikeasti, jotta voi laillisesti saada vanhuuseläkkeen 63-vuotiaana. Saman työnantajan leivissä voi jatkaa, mutta eri ehdoilla. Osa-aikaeläkkeen voi saada jo 61 vuoden iässä.

Eläkevalmentaja neuvoo: Näin pärjäät, kun työt loppuvat

Vain yrittäjä voi nostaa yrittäjäeläkkeensä ja silti jatkaa entiseen malliin.

Syksyllä 2015 eduskuntaan menevässä vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan vanhuuseläkeikärajojen nousua.

Osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Kaikki karttumisprosentit yhdenmukaistuvat. Jatkossa, siirtymäkauden jälkeen, eläkettä karttuu samalla tavalla oli sitten eläkkeellä tai ei, jos eduskunta hyväksyy esityksen.

2. Kuinka paljon eläkeläisiä on töissä?

– Suurin osa eläkeläisistä ei käy töissä. Nykyisin vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Eläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa uutta eläkettä 68 vuoden iän täyttämiseen saakka. Vanhuuseläkkeen valintaiässä olevista 63–67-vuotiaista lähes 90 prosenttia on eläkkeellä. Tästä 350 000 eläkeläisen joukosta käy töissä noin 10 prosenttia, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

– Suurimmat työssä käyvien eläkeläisten ammattiryhmät  ovat hoiva-alalla, kuljetusalalla, kiinteistönhoidossa sekä kaupan alalla. Näiltä aloilta löytyy paljon tilapäistä ja osa-aikaista työtä, mikä tuntuu kiinnostavan eläkeläisiä eniten. Moni eläkeläinen ei enää eläkkeellä halua kokoaikatyötä vaikka sitä ehkä joillekin olisi tarjolla.

Eläkkeellä työskentely on lisääntynyt jonkin verran. Vuoden 2007 lopussa työssä kävi 21 000 vanhuuseläkkeen valintaiässä olevaa ja vuoden 2013 lopussa heitä oli 35 000. Kasvun taustalla on kaksi syytä: työskentelyn yleistyminen ja suurten ikäluokkien eläköityminen.

Kannisto toteaa, että vaikka lukumääräinen kasvu on huomattava, ikäluokkien kokoon suhteutettuna muutos on pieni: 63–67-vuotiaiden eläkkeensaajien osuus työeläkevakuutetuista on noussut vuoden 2007 jälkeen 7,5 prosentista prosenttiyksikön verran.

–  Kasvu näyttäisi myös hiipuvan eikä eläkeläisten työnteko enää yleisty. Varmasti synkkä taloustilanne heijastuu myös eläkeläisten työntekomahdollisuuksiin, Kannisto sanoo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla