Hautajaiset eivät ole mikään pikkurahan tilaisuus. Mitä tapahtuu, jos vainaja on varaton tai omaiset eivät halua tai pysty maksamaan hautajaisia?

Arkku, valmistelu, kuljetukset, hautakivi...  ET-lehti laski hiljattain, että hautajaisiin menee minibudjetillakin useita tuhansia euroja.

Entä jos hautajaisiin ei ole varaa? Selvitimme, kuka maksaa varattoman hautajaiset.

Hautajaisvaatteisiin tukea

Hautajaiset maksetaan vainajan omista varoista. Jos niitä ei ole, eivätkä omaisetkaan halua tai pysty hautajaisia maksamaan, laskut maksaa ja hautajaiset omaisten niin tahtoessa myös järjestää vainajan kotikunta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jos vainajalla ei ole ollenkaan sukulaisia, kunnan sosiaalitoimi hoitaa kaikki järjestelyt.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kunnat joutuvat lain mukaan kilpailuttamaan hautauspalvelut eli käytännössä paikkakunnan hautaustoimistot. Halvin vaihtoehto tietysti voittaa. Maksusitoumuksen mukaisesti hautaustoimisto yleensä tarjoaa varattomalle halvimman arkun, pienen arkkukoristeen ja kuljetuksen tuhkaukseen.

Omaisilla ei ole velvollisuutta maksaa varattoman hautajaisia. Jos omaiset kuitenkin haluavat osallistua hautaukseen, mutta heillä ei ole varaa, kunnan sosiaalitoimelta voi hakea toimeentulotukea hautaukseen. Toimeentulotukea voivat saada myös omaiset itse esimerkiksi kukkiin ja hautajaisvaatteisiin.

"Vainajia siunataan
useita samalla kertaa."

Hautaustoimilain mukaan vainajan tahtoa tulee noudattaa. Käytännössä esimerkiksi Helsingissä kaikki varattomat vainajat tuhkataan, jos vainajalla ei ole etukäteen hankittua hautauspaikkaa. Sosiaalitoimi ei osta hautapaikkaa

– Toimeentulotuki hautaukseen myönnetään varattomalle henkilölle. Avustus kattaa myös kaikki seurakunnan maksut, sanoo Helsingin sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö Heidi Hållman.

– Jos vainajalla ei ole sukulaisia, hautajaisissa ovat paikalla vain pappi ja kanttori. Sosiaalityöntekijöillä ei ole mahdollisuutta lähteä paikalle. Vainajia siunataan useita samalla kertaa, hän kertoo.

Hautausavustusta ammattiliitolta tai työpaikalta

Kuolleella henkilöllä voi olla oikeus hautausavustukseen hänen viimeisen työsuhteensa tai ammattiliiton jäsenyyden perusteella. Asiaa kannattaa tiedustella viimeiseltä työnantajalta ja ammattiliitosta.

Sotaveteraanit saavat hautausapua Valtiokonttorilta, jos kuolleen invalidin työkyvyttömyysaste oli vähintään 20 prosenttia. Vuonna 2014 hautausavun suuruus on 2 486,53 euroa.

Mikäli vainajalla ei ole omaisia tai muita pesänselvittäjiä, sosiaalityöntekijä on yhteydessä oikeusaputoimistoon. Se määrää kuolinpesälle edunvalvojan, joka toimii kuolinpesän selvittäjänä. Pesänselvittäjä vastaa testamenttien etsimisestä ja perunkirjan teettämisestä. 

Jos kuolinpesässä on varallisuutta, oikeusaputoimisto ilmoittaa Valtiokonttorille  ja perintö menee valtiolle.

 Lähteet: Valtiokonttori, Helsingin sosiaalivirasto

Meidän kaupungissa sotaveteraani saa ilmaisen hautapaikan mutta muutakin varmaan olisi kunniakasta veteraanin saada viime reissullansa.

Sotaveteraaneille pitäisi taata valtion sponsoroimat hautajaiset, he takasivat kuitenkin aikoinaan Suomen itsenäisyyden. 

Mutta mitä vielä, Kokooomuksen johdolla syydetään rahat kreikan tukemiseen ja haalitaan maahan Afrikasta kulttuurinrikastuttajia jotka eivät työllisty eikä halua työllistyä vaan tulevat työllistämään eri viranomaisia poliisista alkaen.

Häpeällisessä tilassa on tuo maa. t.  Yrittäjä Tallinnasta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla