Aikanaan tuli tehtyä testamentti, mutta sen jälkeen olosuhteet ovat muuttuneet. Mikä neuvoksi?

ET:n lukija kertoi tilanteestaan:

"Minulla on kaksi tytärtä. Olen aikanaan tehnyt testamentin vain toisen tyttären hyväksi ja antanut hänelle testamentista kopion. Toinen kopio on ollut asianajotoimistossa. Sen olen nyt hakenut pois ja hävittänyt. Molemmat lapset ovat nyt tasa-arvoisia perijöitä. Aiempi edunsaaja ei tiedä muutoksesta.”

Nyt lukijamme pohtii, voiko siitä olla jotain seuraamuksia, kun toisella tyttärellä on edelleen kopio vanhasta testamentista.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Testamenttia voi muuttaa ja sen voi vaikka perua kokonaan. Testamentin muutos on määrämuotoinen ja peruutus vapaamuotoinen, muistuttaa Veronmaksajain keskusliiton lakimies Tuomo Lindholm.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

– Testamentin määräys on tehoton, jos testamentin tekijä hävittää testamentin, tai muutoin selvästi ilmaisee, ettei määräys enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan.

Sekään ei sido, että joskus olisi mennyt lupaamaan, ettei peruta testamenttiaan.

– Testamenttia ei myöskään katsota tallella olevaksi vain sillä perusteella, että siitä on esitetty jäljennös, Lindholm huomauttaa

Testamentin peruutuksen voi kirjoittaa vaikka ruutupaperille. Tärkeää on, että laittaa sitten paperin sellaiseen paikkaan, josta se löytyy pesänselvitystä varten.

Sisältö jatkuu mainoksen alla