Mitä parempi fyysinen kunto ja työkyky, sen enemmän työntekijällä on jatkohaluja. Mutta miksi eläkkeelle jääminen on niin tabu puheenaihe työpaikoilla?

Työpaikoilta saneerataan yleensä ensimmäisten joukossa eläkeikää lähestyvät työntekijät. Se ei välttämättä ole aina järkevää.

Yllättäen moni heistä voi olla fyysisesti paremmassa työkunnossa kuin 15 vuotta nuorempi keski-ikäinen, jolla on monenlaisia paineita työ- ja elämässä.

Aikaa fyysisen kunnon hoitamiselle ei  ruuhkavuosiaan elävillä keski-ikäisillä ole.

Eläkeikää lähestyvä aavistaa jo paremmin peräpelin näkymisen ja panostaa tosissaan terveyteen ja oman kunnon hoitamiseen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kevan työelämäpalveluiden johtajan Pauli Forman mukaan eläkeikää lähestyvien julkisen sektorin työntekijöiden kokema työkyky on hieman yllättäen lähes samalla tasolla kuin työntekijöillä keskimäärin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Eläkkeelle jääminen normaaliksi puheenaiheeksi

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva teetti tutkimuksen, jossa seurattiin kymmentä lähellä eläkeikää olevaa julkisen sektorin työntekijän työpäivää.

Myös heidän esimiehiään ja puolisoitaan haastateltiin. Tutkittavat olivat terveyskeskuslääkäri, sairaanhoitaja, laitosapulainen, lastenhoitaja, opettaja, yliaktuaari, sihteeri, maanmittaaja, poliisi ja pappi.

Kaikki halusivat työnkuvan pysyvän viimeisinä vuosina ennallaan.

Ihannetapauksessa toimenkuviin saadaan kevennystä, mutta haasteettomat ”rääppiäistyöt” eivät innosta.

Moni koki pitkän uran eduksi. Esimerkiksi pappi koki pystyvänsä tekemään työtä vapautuneemmin kuin nuorempana. Kiire söi kaikkien voimavaroja. Leikkaussalihoitajalla oli samassa ajassa enemmän leikkauksia kuin aikaisemmin.

– Esimerkiksi terveydenhuollossa koetaan, että lähellä eläkeikää olevien työntekijöiden työtä arvostetaan. Heillä on merkittävästi tietoa ja taitoja, joita muut tarvitsevat. Sen sijaan suorittavissa tehtävissä työskentelevät ovat vähemmän varmoja tekemänsä työn arvostuksesta, kertoo Pauli Forma.

Eläkkeelle siirtymistä pidetään pitkälti jokaisen omana asiana, eikä esimiehillä ole tapana kannustaa työntekijää suuntaan tai toiseen.

– Puolin ja toisin olisi hyväksi, jos eläkkeelle siirtyminen olisi työpaikoilla luonteva puheenaihe, sanoo Pauli Forma.

Lue lisää: www.keva.fi

Mitä työelämässä opittua sääntöä tai neuvoa arvostat eniten? Kerro kuulemasi vinkki ja keskustele aiheesta alla olevassa kommentointikentässä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla