Moni nuori luulee, että seksi loppuu viimeistään viisikymppisenä. Heikkenevä terveys saattaa harventaa seksikertoja, mutta tutkimusten mukaan tuore eläkeläispari lemmiskelee melkein yhtä usein kuin nuori.

1. Miten seksuaalisuus muuttuu iän myötä?

Seksuaalisuus on osa ihmistä vanhuuteen saakka. Halu tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi ei häviä. Jokainen kaipaa kosketusta ja nähdyksi ja kuulluksi tulemista.

Osalla ikääntyvistä seksuaalielämä jatkuu aktiivisena, toisilla se kääntyy enemmän kumppanuuden ja hellyyden suuntaan. Joillakin seksi on pelkästään itsetyydytystä.

Kun kumppania ei ole, ei ole juuri seksuaalista aktiivisuuttakaan.

2. Miten parisuhdetilanne vaikuttaa ikääntyvän seksuaalielämään?

Ratkaisevinta on, onko vakituista kumppania. Perinteinen avioliitto on yli 55-vuotiailla yhä pääasiallinen tapa olla parisuhteessa. Avoliitossa elää alle kymmenesosa ja vakituisessa suhteessa, jossa asutaan eri osoitteissa, noin kymmenesosa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Naiset elävät miehiä useammin yksin. Yli 65-vuotiaista naisista on yksineläjiä yli kolmasosa, 80 ikävuoden kieppeillä jo joka toinen. Moni jää leskeksi. Kun kumppania ei ole, ei ole juuri seksuaalista aktiivisuuttakaan. Miehillä on siinä mielessä parempi tilanne: heillä on usein kumppani kuolemaansa saakka.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jos ihminen on terve, halu ja aktiivisuus eivät juuri vähene iän myötä.

3. Kuinka aktiivisesti parisuhteessa elävät ikäihmiset ovat yhdynnässä?

Yhdyntöjen määrä puolittuu iän myötä. Alle kuusikymppisillä parisuhteessa elävillä on 4-5 yhdyntää kuukaudessa, yli 70-vuotiailla noin kaksi.

Kaikissa parisuhteissa ei ole yhdyntöjä. Kuusikymppisten parisuhteista vajaa kymmenesosa on sellaisia, joissa ei ole harrastettu yhdyntöjä viimeisen vuoden aikana. Yhdyntöjen olemattomuus yleistyy, kun mennään vanhempiin ikäluokkiin.

Jos ihminen on terve, halu ja aktiivisuus eivät paljoakaan vähene iän myötä.

4. Miksi joidenkin seksuaalinen aktiivisuus säilyy ja toisten ei?

Yhdyntäaktiivisuus riippuu paljolti siitä, millainen on fyysinen ja psyykkinen terveys. Jos ihminen on terve, halu ja aktiivisuus eivät paljoakaan vähene iän myötä.

Sairaudet, kivut ja lääkitykset sen sijaan vähentävät usein seksuaalista aktiivisuutta. Noin joka viidennessä ikääntyvien parisuhteista jommallakummalla on jokin seksuaalielämää haittaava sairaus. Tavallisimpia seksielämään kielteisesti vaikuttavia sairauksia ovat kohonnut verenpaine, sydän- ja verenkiertohäiriöt, diabetes, nivelkivut ja eturauhasen liikakasvu. Lääkkeistä esimerkiksi rauhoittavat lääkkeet sekä psyyken- ja verenpainelääkkeet voivat vähentää haluja ja nautinnon tunnetta sekä hidastaa seksuaalisia reaktioita.

Yksinkin voi tyydyttää seksuaalisia tarpeitaan.

5. Millaista on yksinelävien seksielämä?

Melko hiljaista. Yksin elävistä yli 70-vuotiaista miehistä 80 prosentilla ei ole ollut yhtään yhdyntää viimeisen vuoden aikana, naisista 90 prosentilla. Mutta yksinkin voi tyydyttää seksuaalisia tarpeitaan, ja apua saa halutessaan erilaisista seksivälineistä.

Etenkin miehistä moni katsoo pornoa. Enemmistö yksinelävistä miehistä on harjoittanut itsetyydytystä. Alle 60-vuotiaista yksinelävistä naisista puolet on harrastanut sooloseksiä, 70-vuotiaista joka viides.

Useimmat kokevat parisuhteensa ja seksuaalielämänsä tyydyttäväksi.

6. Ovatko ikääntyvät tyytyväisiä seksielämäänsä?

Vaikka yhdyntäaktiivisuus vähenee iän myötä, useimmat kokevat parisuhteensa ja seksuaalielämänsä tyydyttäväksi. Valtaosa kokee molemminpuolista rakkautta ja arvioi parisuhteensa vähintään melko onnelliseksi.

Ihmiset osaavat onneksi suhteuttaa odotuksensa iän mukaan, eivätkä odota seksielämältä samaa aktiivisuutta kuin nuorempana. Varsinkin naiset arvostavat iän myötä entistä enemmän toveruutta, läheisyyttä, hellyyttä ja muuta lemmiskelyä.

7. Kohtaavatko ikääntyvien naisten ja miesten halut?

Parisuhteessa elävistä noin puolet kokee, että halut kohtaavat. Miehillä seksi on enemmän mielessä kuin naisilla. Miehet haluaisivat yhdyntöjä useammin 40 prosentissa parisuhteista ja naiset kymmenessä. Etenkin alle 70-vuotiaiden halu useampiin yhdyntöihin on viime vuosina vahvistunut. Tässä ikäluokassa melkein puolet miehistä toivoisi lisää seksiä ja naisistakin melkein kolmasosa.

Parisuhteelle voi aiheutua isoja ongelmia, jos toinen ei halua yhdyntöjä, mutta toinen haluaa. Jatkuva torjutuksi tuleminen on kova pala, ja halujen suuri epätasapaino kasvattaa eroriskiä sekä riskiä ajautua parisuhteen ulkopuoliseen suhteeseen.

Itsetyydytys on yleistynyt huomattavasti ikäihmisillä.

8. Harrastavatko parisuhteessa olevat itsetyydytystä?

Kyllä. Itsetyydytyksessä sama aktiivisuus jatkuu läpi elämän. Uudet sukupolvet ovat aiempia sukupolvia aktiivisempia ja säilyttävät tämän aktiivisuuden myös ikääntyessään.

Itsetyydytys on yleistynyt huomattavasti ikäihmisillä. Samansuuntainen kehitys jatkuu, kun nuoremmat sukupolvet tulevat eläkeikään. Itsetyydytyksen tarpeeseen ei suuremmin vaikuta se, onko ihmisellä kumppani vai ei. Itsetyydytyksellä voidaan tosin parisuhteessa kompensoida, jos yhdyntöjä on vähemmän kuin mitä itse toivoisi.


9. Mitä tapahtuu miesten mielenkiinnolle pornoa kohtaan iän myötä?

Miehet katsovat pornoa huomattavasti enemmän kuin naiset, eikä heidän mielenkiintonsa juuri vähene iän myötä. Ikääntyvät miehet katselevat pornoa mieluummin perinteisistä seksilehdistä kuin netistä, jos lehtiä vain on saatavilla.

Tavallisin ongelma on seksuaalisen halun puute.

10. Millaisia seksiin liittyviä ongelmia ikääntyvillä on?

Tavallisin ongelma on seksuaalisen halun puute. Ikääntyvistä naisista noin puolet kokee sitä melko usein. Miehillä se on harvinaisempi. Tämä aiheuttaa epätahtisuutta kumppaneiden välillä. Naiset kärsivät myös emättimen kuivuudesta: joka kolmannella on ongelmia emättimen kostumisessa.

Erektio-ongelmat yleistyvät 70 ikävuoden kieppeillä. Viisikymppiset ovat vielä samalla viivalla kolmekymppisten kanssa, mutta 70-vuotiaista lähes puolella on erektio-ongelmia melko usein. Noin joka viides mies on käyttänyt jotakin lääkettä vaivan hoitamiseen. Myös liian nopea laukeaminen on melko tavallista.

Seksuaalinen nautinto voi myös lisääntyä, kun itsetunto on vahvistunut ja nuoruuden estot väistyneet.

11. Hakevatko ikäihmiset apua seksuaaliongelmiinsa?

Kolmasosa miehistä ja naisista neljäsosa on joskus puhunut seksiin liittyvistä ongelmistaan lääkärille. Ikääntyvillä on vielä iso kynnys lähteä seksuaaliterapiaan ja -neuvontaan.

12. Miten ikääntyvien seksi eroaa nuorempien seksistä?

Seksi on usein pelkistetympää. Ikääntyvät suosivat lähetyssaarnaaja-asentoa ja tekevät vähemmän kokeiluja. He ovat arvoiltaan konservatiivisempia kuin nuoret ja suhtautuvat usein epäluuloisemmin uusiin seksuaalisuuden muotoihin. Nuoruuden arvot ja keskustelut heijastuvat seksuaalielämään vielä iäkkäänä. Esimerkiksi 30-vuotiaiden kiinnostus naisten väliseen seksiin on kasvanut vahvasti, mutta eläkeiässä olevilla naisilla tämä ei tule tutkimuksissa esiin.

Seksuaalinen nautinto voi myös lisääntyä, kun itsetunto on vahvistunut ja nuoruuden estot väistyneet.

13. Mitä hyviä puolia seksiin voi tulla iän myötä?

Iän myötä ihmisillä on enemmän kahdenkeskistä aikaa ja siten paremmat mahdollisuudet läheisyydelle ja rakastelulle. Vaikka reaktiot hidastuvat ja tarvitaan enemmän aikaa ja kiihotusta, ikä sinänsä ei aseta rajoituksia seksuaaliselle nautinnolle ja orgasmikyvylle.

Seksuaalinen nautinto voi myös lisääntyä, kun itsetunto on vahvistunut ja nuoruuden estot väistyneet. Nainen voi saada orgasmin helpommin, kun tietää, mikä tuntuu hyvältä ja uskaltaa kertoa sen kumppanilleen. Ikääntyvistä naisista suunnilleen joka toinen on saanut orgasmin viimeisimmässä yhdynnässään.

14. Millaisia trendejä ikääntyvien seksuaalielämässä näkyy?

Ikääntyvät naiset panostavat aiempaa enemmän nuorekkaan ulkonäön ja seksuaalisen viehätysvoiman säilyttämiseen. Miehille annetaan enemmän anteeksi. Mies voi olla harmaatukkaisena ja vähän ryppyisenäkin seksikäs gentlemanni. Toki pukeutumisella, puhtaudella ja siisteydellä on miehilläkin väliä.

Iso eettinen kysymys on se, miten ikääntyvien seksuaalioikeudet toteutuvat hoitolaitoksissa.

15. Miten ikääntyneiden seksiin suhtaudutaan?

Olemme onneksi pääsemässä eroon siitä myytistä, etteivät ikääntyneet harrasta seksiä.

Iso eettinen kysymys on kuitenkin se, miten ikääntyvien seksuaalioikeudet toteutuvat hoitolaitoksissa. Onko ikääntyvien mahdollista toteuttaa seksuaalisuuttaan? Missä määrin laitosten jäykät säännöt tai omat lapset muodostuvat esteeksi?

Asiantuntijoina tutkimusprofessori Osmo Kontula Väestöliitosta ja sairaanhoitaja, auktorisoitu seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen Kaalimato.com:ista.

Artikkeli on julkaistu myös ET Terveys -lehden numerossa 4/2017.

Lue myös:

Totta vai tarua?

Tuore suhde virittää seniorinkin aktiivisemmaksi. 

Usein totta. Niistä 60-vuotiaista, joiden parisuhde on kestänyt enintään kaksi vuotta, puolella on yhdyntöjä kaksi kertaa viikossa. Se on selvästi keskimääräistä enemmän.

Puhumattomuus aiheuttaa ongelmia seksielämään. 

Totta. Puhumattomuus aiheuttaa väärinymmärryksiä, oletuksia ja tulkintoja. Tutullekin kumppanille on kerrottava ajoittain, mitä toivoo ja ajattelee. Toista kannattaa myös kuunnella herkällä korvalla.

Intohimo latistuu vääjäämättä pitkässä parisuhteessa. 

Tarua. Intohimo ei hiivu automaattisesti, vaan parisuhde voi kukoistaa vuosikymmentenkin yhdessäolon jälkeen. Kolmasosa pitkässä parisuhteessa elävistä
naisista on sitä mieltä, että seksielämä on yhdessäolovuosien myötä parantunut.

Seksi on terveellistä. 

Totta. Vilkas seksuaalielämä vähentää ikääntymisen haittoja ja edistää terveyttä. Se pienentää sydänsairauksien sekä
rinta- ja eturauhassyövän riskiä. Säännöllinen orgasmin saaminen vähentää stressiä ja helpottaa esimerkiksi kuukautiskipuja
ja migreeniä.

Vierailija

Hyvä seksi, parempi mieli. Useampi orgasmi viikossa pitää lääkärin loitolla myös yli 50-vuotiaana. Sooloseksi rentouttaa myös ihanasti, sopii kaikille. Paijaa ja rakasta itseäsi ❤️

Seidi

Olen 70 nainen seksielämäni on vilkasta käytän välillä seksivälineitä seksi pitää minut virkeänä saan vielä tässä iässä hyvät orgasmit

Sisältö jatkuu mainoksen alla