Tehokkaimmin masennusta hoidetaan psykoterapian ja lääkityksen yhdistelmällä. Depression Käypä hoito -suositus on päivitetty.

Masennuksen laadun tunnistamista on korostettu päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa. Näin halutaan taata, että masennuksesta kärsivä saa nopeasti tehokkaan hoidon oireisiinsa. Kun diagnoosi on tarkka, ei ole myöskään vaaraa, että lieviä masennusoireita ylihoidetaan.

Lievissä ja keskivaikeissa depressioissa psykoterapia ja lääkkeet ovat yhtä tehokkaita hoitomuotoja. Vaikeissa ja psykoottisissa masennuksissa tarvitaan aina lääkehoitoa.

– Uusimpien tutkimusten mukaan masennuslääkkeiden ja psykoterapian yhtäaikainen käyttö on tehokkain hoitomuoto. Mitä vaikeammasta psykoterapialla hoidettavasta masennustilasta on kyse, sitä tärkeämpää on samanaikainen lääkehoito, sanoo psykiatrian professori Erkki Isometsä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Toistuvaan masennukseen ylläpitolääke

Lievä masennus vaikuttaa ihmisen mielialaan, mutta ei yleensä hänen toimintakykyynsä. Keskivaikea masennus tekee päivittäisistä toimista työläitä, ja vaikeasta masennuksesta kärsivä tarvitsee apua niihin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suru ei ole sama asia kuin depressio. Pitkittyessään suru saattaa kuitenkin muuttua masennukseksi.

Jos masennus toistuu jo kolmatta kertaa, suositellaan ylläpitolääkehoitoa. Potilas ottaa siis mielialalääkettä jatkuvasti, jotta masennusoireet pysyvät poissa.

Suomalaisista arviolta noin viisi prosenttia kärsii masennuksesta. Monella heistä on samaan aikaan päihderiippuvuutta tai lisäksi jokin muu psyykkinen oireyhtymä.

Suomessa noin kaksi kolmasosaa itsemurhista liittyy masennukseen, eli noin 600 itsemurhan tehneellä on ollut masennusoireita. Masennuksen vuoksi on eläkkeellä noin 35 500 henkilöä.
 

Lähde: Duodecim

Masennustilan 10 keskeistä oiretta

• masentunut mieliala
• mielihyvän ja mielenkiinnon menetys
• uupumus
• itseluottamuksen tai itsearvostuksen menetys
• kohtuuton itsekritiikki tai perusteeton syyllisyyden tunne
• toistuvat kuolemaan tai itsetuhoon liittyvät ajatukset tai itsetuhoinen käytös
• aloitekyvyttömyys, päättämättömyyden tai keskittymiskyvyttömyyden tunne
• psykomotorinen hidastuneisuus tai kiihtyneisyys
• unihäiriö
• ruokahalun ja painon muutos.

Masennustilan diagnoosi edellyttää neljän edellä esitetyn oireen esiintymistä yhtä aikaa ainakin kahden viikon ajan. Lisäksi on oltava ainakin kaksi kolmesta ensimmäisestä oireesta.

Lähde: www.terveysportti.fi

Sisältö jatkuu mainoksen alla