Kirkon nopeaa kasvua ja vaikutusvallan lisääntymistä varhaisina aikoina osoittaa, että Jeesuksen apostoleilleen antamaa tehtävää saarnata evankeliumia toteutettiin tehokkaasti.

”Eräänä päivänä, kun opetuslapsia oli koolla noin satakaksikymmentä...” (Ap.t.1:15).

”...uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä.” (Ap.t.2:41).

”Jumalan sana levisi leviämistään. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti, ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja.” (Ap.t.6:7).

”Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.” (Ap.t.9:31):

”Mutta Jumalan sana sai yhä vankemman jalansijan ja levisi leviämistään.” (Ap.t.12:24).

”Seurakunnat vahvistuivat uskossa ja kasvoivat päivä päivältä.” (Ap.t.16:5).

”Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle.” (Ap.t.19:20).

Runsaan kymmenen vuoden ajan Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen Jerusalem oli edelleen kirkon keskuspaikka, mutta seurakuntia tai erillisiä ”kirkkoja” perustettiin etäisille alueille. Seurakuntia järjestettäessä valittiin paimenia, opettajia ja muita virkamiehiä hoitamaan paikallisia asioita ja epäilemättä heidät asetettiin niiden toimesta, joilla oli valtuus.

Noin kolmekymmentä vuotta Jeesuksen taivaaseen astumisesta Paavali kertoo, että evankeliumi olisi jo viety kaikille luoduille.

”Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä evankeliumi on julistettu kaikille luoduille taivaan alla, ja minusta, Paavalista, on tullut sen palvelija.” (Kol.1:23).

Tällä Paavali ilmeisesti tarkoittaa, että evankeliumin sanomaa oli niin yleisesti saarnattu, että jokainen joka tahtoi, sai kuulla siitä.

.

Kirkon muut virkailijat

Kirkon järjestyksen yksityiskohtia ei apostolisena aikana kovinkaan täydellisesti selitetty. Edellä on kuitenkin käynyt selväksi, että valtuus johtaa kirkkoa oli kahdellatoista apostolilla. Mainittiin myös seitsenkymmenten erityistehtävä. Näiden lisäksi oli vielä evankelistoja, paimenia, opettajia, ylipappeja, vanhimpia jne. Paavalin mukaan näiden monien tehtävien tarkoituksena oli tehdä pyhät valmiiksi palvelustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Kirkkoa verrattiin täydelliseen ruumiiseen eri elimineen ja jäsenineen. Vertaus kuvaa hyvin sitä, että kaikki osat ovat välttämättömiä ruumiin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Samoin Kristuksen kirkossa ei kukaan voi sanoa ettei tarvitse toista.

”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” (Ef.4:11,12).

.

Historioitsijat kertovat kirkon kasvusta

Mosheim kertoo kirkon nopeasta kasvusta ja Jumalallisesta myötävaikutuksesta apostolien toiminnassa:

”Kun tutkimme kristinuskon nopeaa laajenemista pakanakansojen keskuuteen ja ajattelemme miten heikkojen välikappaleiden kautta tämä hämmästyttävä kehitys tapahtui, on tämän kaiken todellinen ja oikea aiheuttaja oltava kaikkivaltiaan näkymätön käsi. Ellemme oleta jumalallisen vaikuttamisen tapahtuneen, niin miten on mahdollista, että miehet ilman mitään apua, vailla vaikutusvaltaa, rikkauksia, oppineisuutta tai puhetaitoa saattoivat niin lyhyessä ajassa taivuttaa huomattavan osan silloista ihmiskuntaa luopumaan esi-isiensä uskonnoista?

Miten on selitettävissä, että kourallinen apostoleja, jotka kalastajina ja publikaaneina olivat oman kansansa ylenkatsomia ja juutalaisina vastenmielisiä muille, pystyivät voittamaan puolelleen oppineet ja mahtavat samoin kuin yksinkertaiset ja alhaiset, niin että nämä hylkäsivät omat ennakkoluulonsa ja omaksuivat uuden uskonnon, joka oli heidän aikaisemman turmeltuneen elämänmuotonsa vihollinen? Niinpä ilmenikin jatkuvasti varmoja merkkejä jumalallisen voiman läsnäolosta heidän toiminnassaan. Heidän puheessaan täytyi olla uskomaton teho ja hämmästyttävä voima, joka valaisi ymmärrystä ja sai sydämen vakuuttumaan”. Mosheim: Ecclesiastical history, 1.vuosisata, osa1

Eusebius kirjoitti 200-luvun lopulla ja 300-luvun alkupuolella. Puhuessaan ensimmäisestä vuosikymmenestä Vapahtajan taivaaseen astumisen jälkeen, hän sanoo:

”Näin taivaallisen voiman ja myötävaikutuksen johdosta pelastava sana äkkiä valaisi kuten auringonsäde täydellisesti koko maailman. Jumalallisen raamatun (profetian) mukaan Jumalan innoittamien evankelistojen ja apostolien ääni kulki kohta yli maan ja heidän sanansa maailman ääriin saakka. Kaikissa kaupungeissa ja kylissä muodostui, niin kuin puimatantereen täyttyessä, runsasväkisiä ja täpötäysiä seurakuntia, ja ne, joiden sielut isiltä perityn tavan ja ikivanhan harhauskoisuuden takia olivat kahlittuina taikauskon ja epäjumalanpalveluksen vanhaan tautiin, pääsivät Kristuksen voiman avulla hänen oppilaidensa opetuksen ja ihmetöiden kautta vapaiksi.” Eusebiuksen kirkkohistoria s.94

Jeesuksen Kristuksen kirkko muuttui myöhemmin niin, että tuskin Jeesus perustamaansa kirkkoa enää tunnistaisi. On murheellista tarkastella hengellisen voiman rappeutumista kirkossa ja lopullista luopumista alkuperäisestä evankeliumista.

.

Anna palautetta.  Seuraavaksi: Luopuminen ennustettu

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Laadin kirjan ”Ihmisen kysymyksiä –kirkot vastaavat” ja esittelen sitä tässä blokissa.

Ihmisen kysymykset ovat niitä, joita jokainen joskus elämänsä varrella kysyy, varsinkin myöhemmällä iällä kun on jo kertynyt näkemystä maailmasta ja alkaa iltakin sarastaa.

Sain päähäni ajatuksen, että olisi hyvä kun voisi vertailla eri kirkkojen opetuksia näistä asioista. Koska ajatus ei jättänyt rauhaan, se piti toteuttaa. Esitin kaikkien suomessa toimivien kristillisten kirkkojen virallisille edustajille vastattavaksi 10 aihetta yhteensä 35 kysymystä, kaikille samalla tavalla ja odotin vastauksia.

Pyrin saamaan kirkon vastauksen. Siksi vaivasin kirkkojen virallisia tahoja. Olen Kari B Lilja, totuuden etsijä, pieni ihminen, maallikko, ei teologi, joka kysyy.

Kirjassa ja tässä blokissa kerrotaan mistä kristillisyydessä on kysymys. Myös uskonnottomuutta käsitellään. Mielestäni on kohtuullinen odotus ja myös vaatimus, että kirkot vastaavat avoimesti keskeisiin ja oleellisiin ihmisen kysymyksiin. Mikä on heidän oppinsa ja ajattelunsa? Kirkkojen vastaukset avaavat mielenkiintoisen näkymän kristillisyyteen tänään.

Kirkoille esitettyihin kysymyksiin voi tutustua osoitteessa www.kristillinensuomi.com

Hae blogista