Kristuksen kirkko siis perustettiin Vapahtajan henkilökohtaisella johdolla. Olemme myös todenneet kirkon nopean kasvun varhaisena apostolien toimintakautena.

Onko Kristuksen kirkko, joka oikealla valtuudella perustettiin, säilyttänyt järjestetyn olemassaolonsa maan päällä apostolien ajasta nykyaikaan? Tämä kysymys tuo mieleen muita kysymyksiä. Jos kirkko on jatkuvasti ollut olemassa maanpäällisenä organisaationa, missä on osoitus papillisen valtuuden laillisesta seuraannosta? Millä nykyajan keskenään kiistelevistä kirkoista on hallussaan pyhä pappeus, jonka kirkolle antoi sen perustaja Jeesus Kristus? Ilmenevätkö hengelliset lahjat, jotka olivat luonteenomaisia alkukirkolle maan päällä?

Historian tapahtumat osoittavat, että apostolisen ajan kuluessa kirkko vähitellen ajautui luopumuksen tilaan, jonka seurauksena pappeuden seuraanto katkesi. Kirkko maanpäällisenä organisaationa, joka toimi jumalallisen johdon alaisena ja jossa oli valtuus suorittaa hengellisiä toimituksia, lakkasi olemasta ja muuttui maalliseksi organisaatioksi.

Innoitetut profeetat ennustivat luopumuksesta jo paljon ennen Vapahtajan maanpäällistä toimintaa. Myös Jeesus itse eläessään ihmisenä maan päällä ennusti tästä.

Kun tutkitaan kirjoituksia ja niiden toteutumista historian valossa, voidaan nähdä toisaalta luopumus kirkosta ja myös kirkon luopumus. Ensin yksittäiset kirkon jäsenet vähitellen jättävät kirkon ja lopulta luopumus alkukirkosta levisi laajalle ja oli yleistä.

Kirkon luopumisella oli suurempi merkitys kuin yksittäisten ihmisten luopumisella. Kirkko madaltui ihmisten perustaman laitoksen tasolle. Sen järjestys ja toiminta muuttui vieraaksi alkuperäiseen kirkkoon verrattuna. Siinä ei ole pappeutta eli valtuutta suorittaa hengellisiä toimituksia ja se on vailla niitä lahjoja, jotka Vapahtaja antoi kirkolleen silloin kun hän sen perusti. Voidaan todeta kirkon itsensä luopuneen. Se kerskuu maallisella voimalla, laatii lakeja itselleen ja opettaa omia oppejaan.

Profeetat apostolit ja Jeesus itse ennustivat ja varoittivat pyhiä poikkeamasta oikeista opeista ja periaatteista. He näkivät, että oli tulossa vääriä opettajia, jotka julistavat totuuden vastaista oppia. Vääryyden salainen vaikutus oli jo olemassa. Ennustettiin lopun ajoista mutta nähtiin luopumus jo tapahtuvana asiana.

.

Jesaja

Jesaja näki n.700 eaa. näyssä maan päälliset tulevat olosuhteet hengellisen pimeyden aikana. Hän näki ajan jolloin yhteiskunta oli jumalattomuuden vallassa ja miten maa murehtii ja nääntyy. Hän osoittaa myös syyn tähän onnettomaan tilanteeseen.

”Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton.” (Jes.24:5).

.

Aamos

Aamos ennustaa ajasta, jolloin Herran sanaa on vaikea löytää maailmasta.

”Koittaa aika – sanoo Herra Jumala – minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä.” (Aam.8:11-12).

.

Jeesus Kristus

Kristus kertoi seuraajilleen suorin sanoin luopumuksesta, joka oli tulossa. Hän vastasi toista tulemistaan koskeviin kysymyksiin:

”Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä olen Messias; ja eksyttävät monia.” (Matt.24:4,5).

Hän puhui lähestyvistä sodista ja levottomuuksista:

”Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu.” (Matt.24:10,13).

Edelleen Hän varoitti vääristä profeetoista:

”Jos joku silloin sanoo teille: ’Täällä on Messias’, tai: ’Messias on tuolla’, älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut. Jos siis teille sanotaan: ’Hän on tuolla autiomaassa’, älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: ’Hän on sisällä talossa’, älkää uskoko sitä.” (Matt.24:23-26).

Herra näki edeltä, että ihmiset poikkeaisivat niistä vanhurskauden periaatteista, joita Hän oli opettanut. Jeesus tiesi, että ihmiset kehittäisivät omia jumalanpalveluksen tapojaan ja tulisivat väittämään niissä olevan jumalallinen voima ja valtuus.

.

Anna palautetta.  Seuraavaksi: Luopuminen ennustettu 2

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Laadin kirjan ”Ihmisen kysymyksiä –kirkot vastaavat” ja esittelen sitä tässä blokissa.

Ihmisen kysymykset ovat niitä, joita jokainen joskus elämänsä varrella kysyy, varsinkin myöhemmällä iällä kun on jo kertynyt näkemystä maailmasta ja alkaa iltakin sarastaa.

Sain päähäni ajatuksen, että olisi hyvä kun voisi vertailla eri kirkkojen opetuksia näistä asioista. Koska ajatus ei jättänyt rauhaan, se piti toteuttaa. Esitin kaikkien suomessa toimivien kristillisten kirkkojen virallisille edustajille vastattavaksi 10 aihetta yhteensä 35 kysymystä, kaikille samalla tavalla ja odotin vastauksia.

Pyrin saamaan kirkon vastauksen. Siksi vaivasin kirkkojen virallisia tahoja. Olen Kari B Lilja, totuuden etsijä, pieni ihminen, maallikko, ei teologi, joka kysyy.

Kirjassa ja tässä blokissa kerrotaan mistä kristillisyydessä on kysymys. Myös uskonnottomuutta käsitellään. Mielestäni on kohtuullinen odotus ja myös vaatimus, että kirkot vastaavat avoimesti keskeisiin ja oleellisiin ihmisen kysymyksiin. Mikä on heidän oppinsa ja ajattelunsa? Kirkkojen vastaukset avaavat mielenkiintoisen näkymän kristillisyyteen tänään.

Kirkoille esitettyihin kysymyksiin voi tutustua osoitteessa www.kristillinensuomi.com

Hae blogista