Kristillisyyden alku

Ajanlaskumme alussa juutalaiset olivat monien muiden kansojen ohella Rooman valtakunnan hallinnon alaisia. Rooma soi juutalaisille samoin kuin myös muillekin huomattavan vapauden harjoittaa omaa uskontoaan ja kansallisia tapojaan. Siitä huolimatta juutalaisten asemaa ei voinut sanoa vapaan ja riippumattoman kansan asemaksi.

Julius Caesarin onnistuneiden valloitusten ansiosta saatiin elää suhteellisen rauhallista aikaa Rooman valtakunnassa. Gallian ja Britannian valloittaminen loivat pohjaa latinan kielen ja Roomalaisen kulttuurin leviämiselle Eurooppaan. Kristinuskon kannalta tällä tuli olemaan myöhemmin suuri merkitys.

 

Pax Romana

Gaius Octavianus Thurinus syntyi Roomassa 23.9.63 eaa. Julius Caesar pyysi nuoren Octavianuksen mukaansa sotaretkelleen Hispaniaan vuonna 40 eaa. Octavianus selvisi hyvin haaksirikosta ja matkustamisesta vihamielisten seutujen läpi. Tämä teki Caesariin suuren vaikutuksen. Gaius Octavianus opiskeli Apolloniassa retoriikkaa ja sotataitoja.

Julius Caesar oli saavuttanut elinikäisen diktaattorin aseman. Senaatin kokoontuessa 15.3.44 eaa. joukko senaattoreita lähestyi häntä. He vetivät tikarinsa esiin ja surmasivat Caesarin. Tarkoituksena oli palauttaa senaattorisäädyn asema ja tasavaltainen hallitusmuoto.

Gaius Octavianus saapui Roomaan saatuaan tiedon Caesarin murhasta. Octavianus sai kuulla, että Julius Caesar, jolla ei ollut omaa poikaa, oli testamentissaan adoptoinut hänet ja nimittänyt seuraajakseen. Häntä ei kuitenkaan siinä vaiheessa pidetty todellisena vaihtoehtona valtaan.

Ennen kuin Octavianuksesta tuli laillisesti Caesarin poika, senaatin oli säädettävä tätä koskeva laki. Gaius Octavianus muutti nimensä roomalaisen perinteen mukaan Gaius Julius Caesariksi.

Caesarin jälkeen Roomaa hallitsi triumviraatti, jonka muodostivat Marcus Antonius, Gaius Julius ja Marcus Lepidus. Kanssahallitsijoiden kesken syntyi useita vuosia kestäneitä erimielisyyksiä ja sotia, kunnes Gaius Julius syrjäytti Lepiduksen ja kukisti Antoniuksen.

Vuonna 27 eaa. senaatti myönsi Gaius Juliukselle arvonimen Augustus (kunnianarvoisa ja päämies). Kun Augustus oli saanut valtansa vakiinnutetuksi alkoi Pax Romanaksi kutsuttu kausi.

Rooman ensimmäinen keisari Gaius Julius Caesar Augustus (63 eaa. – 14 jaa.) hallitsi yksinvaltiaana yli 40 vuotta.

 

Keisari Augustukselta kävi käsky

Keisari Augustus määräsi kaikki kirjoittautumaan veroluetteloon, kunkin omaan kaupunkiinsa. Tästä voimme lukea Raamatusta:

”Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.” (Luuk. 2:1-4).

Maailmantilanne oli otollinen Kristuksen tehtävälle ja Hänen kirkkonsa perustamiselle. Jeesus Nasaretilainen syntyi ainutlaatuisena aikana. Kaikki maat olivat avoinna armon ja rakkauden sanomalle, jota Hän tulisi julistamaan.

 

Juutalaiset erottuivat muista kansoista

Israelilaiset, joita kutsuttiin yhteisellä nimellä juutalaisiksi, erottuivat muista kansakunnista suuremman tiedon haltijoina. Heillä oli sukuhistorioita, kirjallisuutta, pappisorganisaatioita ja lakijärjestelmiä, joiden ansiosta he olivat muista poikkeava kansa. Juutalaiset suhtautuivat halveksuen ja ylenkatseella epäjumalia palvoviin naapureihinsa.

Kaikki muut kansat kumarsivat pakanallisia jumalia. Heidän jumalanpalvomisensa olivat muotojen ja seremonioiden polyteistista (uskoa moniin jumaliin) uskontoa, joka perustui aistillisiin menoihin ja joiden tarkoituksena oli lepyttää jumalien vihaa ja saada suosiota.

Vaikka juutalaiset erottuivat muun maailman kansoista, eivät he kuitenkaan olleet mikään yhtenäinen kansakunta. Juutalaiset olivat jakaantuneet uskonnollisten opinkysymystensä ja tapojensa vuoksi moniin lahkoihin ja ryhmiin, jotka kiistelivät keskenään. Tärkeimmät ryhmät olivat saddukeukset, juutalainen yläluokka ja fariseukset, juutalainen papisto, joka noudatti tarkoin Mooseksen lakia. Lisäksi oli essealaisia, galilealaisia, herodilaisia, selootteja ym.

Juutalaisten ja samarialaisten kesken vallitsi vihamielisyys. Samarialaiset olivat Juudean ja Galilean välisellä alueella asuvaa sekakansaa, joka koostui assyrialaisten siirtolaisten kanssa avioituneista juutalaisista. Juutalaiset pitivät heitä vääräoppisina.

 

Anna palautetta.  Seuraavaksi: Korkeampi laki

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Laadin kirjan ”Ihmisen kysymyksiä –kirkot vastaavat” ja esittelen sitä tässä blokissa.

Ihmisen kysymykset ovat niitä, joita jokainen joskus elämänsä varrella kysyy, varsinkin myöhemmällä iällä kun on jo kertynyt näkemystä maailmasta ja alkaa iltakin sarastaa.

Sain päähäni ajatuksen, että olisi hyvä kun voisi vertailla eri kirkkojen opetuksia näistä asioista. Koska ajatus ei jättänyt rauhaan, se piti toteuttaa. Esitin kaikkien suomessa toimivien kristillisten kirkkojen virallisille edustajille vastattavaksi 10 aihetta yhteensä 35 kysymystä, kaikille samalla tavalla ja odotin vastauksia.

Pyrin saamaan kirkon vastauksen. Siksi vaivasin kirkkojen virallisia tahoja. Olen Kari B Lilja, totuuden etsijä, pieni ihminen, maallikko, ei teologi, joka kysyy.

Kirjassa ja tässä blokissa kerrotaan mistä kristillisyydessä on kysymys. Myös uskonnottomuutta käsitellään. Mielestäni on kohtuullinen odotus ja myös vaatimus, että kirkot vastaavat avoimesti keskeisiin ja oleellisiin ihmisen kysymyksiin. Mikä on heidän oppinsa ja ajattelunsa? Kirkkojen vastaukset avaavat mielenkiintoisen näkymän kristillisyyteen tänään.

Kirkoille esitettyihin kysymyksiin voi tutustua osoitteessa www.kristillinensuomi.com

Hae blogista