"Tämän lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen."

"Tässä laissa tarkoitetaan:

1) omaishoidolla vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla;

2) omaishoitosopimuksella hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä;

3) omaishoitajalla hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen;

4) omaishoidon tuella kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista."

Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937 1§ ja 2§.

"Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. (19.12.2008/981)"

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380 1§, 2§ ja 3§

Äitini isä tai kirkkoukko, kuten häntä kutsumme, pitkä mies, joka seisoo kuvan keskellä karvahattu päässä, sai sodassa vatsahaavan, johon kuoli välittömästi sodan jälkeen 32-vuotiaana. Tuossa Kollaalla talvisodan aikana otetussa kuvassa hän on 26-vuotias, onnellinen isä. Äitini muistaa isänsä, muut kaksi tätiäni eivät.

Kiitos sinulle kirkkoukko, että saan elää itsenäisessä Suomessa, jossa on tuollaiset lait ja niitä vielä noudatetaan. 

Ilkka Pirhonen

Omaishoitaja

cooking.snowman@gmail.com

Jälkikirjoitus 31.12.2015: Suvun tarinoissa on aina puhuttu, että tuo kuva on Talvisodan ajoilta Kollaalta, kuten tekstissä mainitsin. Tekstin julkaisun jälkeen ilmitulleiden seikkojen perusteella on vahvasti syytä epäillä, että kyseessä olisi kuitenkin Jatkosodan aikainen kuva jostain muualta - kuvassa oleva ukkini taisteli myös Jatkosodassa.

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Ei tässä näin pitänyt käydä. Ilkasta tuli omaishoitaja yhdessä yössä.

Ilkka Pirhonen on 57-vuotias mies Joensuusta, samanikäisen vaimonsa omaishoitaja. Blogissaan Ilkka tuo esiin omaishoitajan arjen – ja irtiotot – kiertelemättä. Välillä mies karauttaa pollantyhjennysreissulle maailman ääriin. Tai ainakin Venäjän laidalle. Tälle läntiselle.

Hae blogista

Blogiarkisto

Kategoriat

Sisältö jatkuu mainoksen alla