Kirjoitukset avainsanalla sote

Suomessa lapsilla ei ole mitään oikeudellista velvollisuutta pitää huolta omista vanhemmistaan. Silti lainsäädäntö antaa ymmärtää monella tavoin, että omaisten tulee olla vanhusten tukena.

Lakeihin ja viranomaistoimiin sisältyy paljon olettamuksia siitä, että jokaisella vanhuksella on perheenjäseniä tai muita läheisiä avustamassa. Myös moraalikäsitykset aiheuttavat hoivapaineita etenkin aikuisille tyttärille, ja suomalaiset auttavat omaisiaan jopa eniten Euroopassa.

Vanha ihminen ei voi selvitä pykäläviidakossa.

Totta kai on hyvä ja kannatettava asia, että lapset hoivaavat ja antavat apua iäkkäille vanhemmilleen. Mutta entäpä jos omaiset eivät voi, osaa tai halua auttaa? Jos ei ole omaisia?

Vaikka vanhuksille on laissa taattu oikeus riittävään hoivaan ja huolenpitoon, oikeus on todellisuudessa riippuvainen siitä, auttavatko omaiset ja huolehtivatko he tarvittavan hoivan hankkimisesta.

Vanhalla, heikkokuntoisella ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta selviytyä yksin sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja toimeentuloturvan viidakossa. Käytännössä vanhuspalvelujen saaminen edellyttää lähes aina jonkinlaista omaisten apua.

Sote-sirkuksessa on syytä muistaa, että heikkokuntoisten ja muistisairaiden ihmisten valinnanvapaus ei lisäänny, vaikka tarjottaisiin tukku asiakasseteleitä. Jonkun täytyy valita palvelut heidän puolestaan, ja käytännössä tämä tarkoittaa omaisten vastuun kasvattamista.

Hoitovapaa kuuluu myös vanhempaansa hoitavalle.

Käytännön vanhustenhoidossa lasten ja omaisten rooli on valtava, vaikka lainsäädännössä rooli on jokseenkin olematon.

Pikkulasten vanhemmilla on oikeus jäädä hoitovapaalle tai lyhentää työpäiväänsä. Samanlainen mahdollisuus tulisi kirjata lakiin kaikille niille työntekijöille, jotka hoitavat ikääntynyttä vanhempaansa.

Nyt omaa vanhempaansa hoitava työntekijä ei ole millään tavalla yhdenvertainen lasta hoitavan kollegan kanssa, vaikka työikäisten halutaan osallistuvan aina vain enemmän huolenpitoon ikääntyvistä vanhemmistaan.

Suomessa arvioidaan olevan 65 000 etäomaishoitajaa ilman minkäänlaista virallista asemaa ja vailla mitään tukea. Moni heistä hoivaa nimenomaan iäkästä vanhempaansa ja käyttää kaiken vapaa-aikansa matkustaakseen avuksi toiselle paikkakunnalle.

Kun normaalit vapaat ja vuosilomat eivät riitä, etäomaishoitajat joutuvat anomaan palkattomia vapaita tai lyhennettyä työaikaa. Tämä käy kalliiksi ja moni työnantaja katsoo menettelyä karsaasti.

Oikeustieteen tohtori, apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha on todennut, että lainsäädäntöön sisältyy Suomessa omaisolettama, jonka mukaan omaisten odotetaan osallistuvan läheistensä hoivaan.

Lainsäädäntö on ristiriitainen. Omaisten odotetaan auttavan ja heidät lasketaan vanhustenhoidon pyyteettömäksi voimavaraksi, vaikka mitkään voimassa olevat lait eivät velvoita vähääkään.

Laura Kalliomaa-Puha, Vanhuksen oikeus hoivaan ja omaisolettama. Gerontologia 3/2017

Kommentit (3)

70-vuotias
1/3 | 

Mielestäni yhteiskunta sälyttää entistä enemmän heille kuuluvia tehtäviä yksittäisten ihmisten hartioille. Toki on hienoa jos omaisilla on mahdollisuus hoitaa vanhempiaan ja huolehtia heidän hyvinvoinnistaan, mutta ei kaikilla tosiaankaan ole siihen mahdollisuutta. Ärsyttää hienot korulauseet miten vanhusten on hyvä asua kotona mahdollisimman pitkään, eli pois rasittamasta yhteiskunnan palveluita. Kaikki vanhukset pannaan samaan nippuun olipa olosuhteet mitkä hyvänsä. Lehtijutuissa esitellään mielellään virkeitä, hyvinvoivia vanhuksia  ja näin syntyy mielikuva että kyllä asiat ovat hyvin.  Kyllä joku apua tarvitsevasta vanhuksesta huolehtii, jos ei aiemmin niin musta auto noutaa viimeiselle matkalle. Nuoret ja terveet ihmiset laativat vanhustenhuollon lakeja  eikä heillä ole hajuakaan todellisesta tilanteesta. Poissa silmistä-poissa sydämestä, tunnuslause pätee heihin.

300 km isän luokse
2/3 | 

Kiitos ajankohtaisesta aiheesta Ari! Kaiken saattohoitoruljanssin keskellä tunteiden sekamelskassa tuntee itsensä riittämättömäksi. Ja syyyllisyyttäkin pukkaa pintaan. Useammin vielä olisi pitänyt matka taittaa, kauemmin olla isää hoitamassa, huolehtimassa, auttamassa. Mutta hei! Meitähän arvostetaan. Vai lohdutetaanko? Ensimmäisen kerran tässä palvelukeskuksessa tarjottiin kahvia ja pullaa kuolevan isän tyttärille.

Ari Liimatainen
Liittynyt4.11.2015
3/3 | 

Kiitos ajatuksia herättävistä kommenteista. 

Kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaat jääräpäistä. John Steinbeck

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sanomalehdestä pisti silmään pikku-uutinen. Suomussalmen kunnan vanhusneuvosto oli ilmaissut huolensa kotihoidossa käytettävien vaippojen huonosta laadusta.

Ilahduin siitä, että vanhusneuvosto oli kiinnittänyt huomiota tärkeään asiaan ja ymmärtänyt vaatia pikaista muutosta epätyydyttävään julkiseen hankintaan. Sitten luin uutisen loppuun ja otsasuonet pullistuivat vihasta.

Saatanan sote-tunarit, viekää nyt vaipatkin vanhoilta ihmisiltä!

Vuotoa ja hajuhaittoja

Suomussalmen vanhusneuvosto oli saanut vihiä uusista kehnoista vaipoista vanhusten omaisilta, ystäviltä ja kotihoidon työntekijöiltä. Heikko laatu aiheuttaa virtsan ja ulosteen vuotoa, hajuhaittoja ja kaikinpuolista epämukavuutta.

Pyykkiä tulee lisää, vaate- ja jätehuollon kulut kasvavat ja kokonaiskustannukset muodostuvat kohtuuttoman korkeiksi.

Toukokuussa vanhusneuvosto teki Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle aloitteen, jossa vaaditaan parempia vaippoja. Hölmökin ymmärtää, että tuommoisista vaipoista pitää päästä eroon ja nopeasti. Koti- ja omaishoidossa ei kaivata yhtään ylimääräistä huolen aiheuttajaa.

Aloite on loppuun käsitelty.

Kesäkuun lopussa Kainuun soten hallitus kokoontui lähes kolmetuntiseen istuntoon. Vihoviimeisenä asiana oli vanhusneuvoston aloite huonojen vaippojen vaihtamisesta parempiin. Kuntayhtymän johtajan ehdotuksesta aloite lähetettiin virkamiesvalmisteluun.

Nyt elokuussa Kainuun soten hallitus löi viisaat päät yhteen uudemman kerran. Esityslistalla oli tärkeitä päätöksiä. Kajaaniin on rakenteilla uusi sairaala, ja siihen tarvittiin lainaa 159 miljoonaa euroa.

Lopulta kokouksessa päästiin asiaan numero 25, eli Suomussalmen vanhusneuvoston aloitteeseen kunnollisista vaipoista. Virkamiehet olivat ahertaneet kesän, ja hallitus oli kuin olikin valmis antamaan päätöksen. Joko nyt järki voittaa?

Nuija paukahti. Pöytäkirjaan tehtiin merkintä:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hygieniavaippojen hankinta perustuu OYSin Erva-alueen hankintaan. Hankinta on kilpailutettu julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Asiasta on järjestetty koulutusta omaishoitajille.

Aloite oli loppuun käsitelty.

Laillista on.

Luin kielteisen päätöksen lakonisen perustelun Kainuun Sanomien pikku-uutisesta ja kirota pärskäytin. Ei voi olla totta! Virtsa ja ulosteet valuvat pitkin ihmisten kinttuja, ja Kainuun soten hallitus kohauttaa ylimielisesti olkapäitään. Laillista on!

Omaishoitajat ja läheiset kommentoivat päätöstä järkyttyneinä ja suruissaan.

”Kyllä kilpailuttaa saa, mutta päätöksiä tekevät sellaiset, jotka eivät ymmärrä arjen haasteista tuon taivaallista. Pyykin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Housut ja lakanat ovat märkinä vaipoista huolimatta. Vanhusta ei voi viedä enää julkisille paikoille koska vaippa ei pidä.”

Kyse on ihmisyydestä.

Suomussalmi on vain 8 000 asukkaan pieni kunta Kainuun pohjoisosassa, mutta sen vanhusneuvoston upea aloite – ja tyly kohtelu – on mielestäni merkityksellinen koko Suomen vanhustenhoidon kannalta.

Asia ei kerta kaikkiaan saa olla loppuun käsitelty.

Vanhuspolitiikassa on aina kysymys ihmisyydestä, vallasta ja valinnoista. Ihmisten elämän ja todellisuuden ei pidä antaa kadota poliittiseen puppuun tai sote-kielen ja kilpailutusten taakse. Hoiva on nykyisin markkinatavaraa, mutta vaihtoehtoja on olemassa.

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Suomessa kotihoitoa kehitetään parhaillaan entistä yhdenvertaisemmaksi hallituksen kärkihankkeella. Ehkä kaikki kuolemme lopulta kotona omassa virtsassa ja ulosteissa maaten.

Vaihtoehto on aina olemassa. Kuka tekee aloitteen?

Kommentit (16)

vaipat tarpeen mukaan
4/16 | 

Hyvälaatuset ja kulloisenkin tarpeen mukaiset pitäisi vaippojen olla. Itse on käyttänyt Tena-vaippoja ympäri vuorokauden jo kymmenkunta vuotta. Nyt olen eläkkeellä, ja saan säädetyn määrän vaippoja kunnan tuella. Se on kohtuus ja välttämätöntä! Muuten ei riittäisi eläke lääkkeisiin, asuntoon ja ruokaan. Vanhat vaatteet ja kirpparihankinnat riittävät.

Ari Liimatainen
Liittynyt4.11.2015
5/16 | 

Kiitos todellisuudentajuisesta kommentista. 

Kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaat jääräpäistä. John Steinbeck

Kata
6/16 | 

Juu surkeita ne on, ei auta vaikka kuinka kouluttavat. Hyvää ja halpaa ei ole, läpi tihkuu nesteet. Näin on, sanoo hoitaja.

Ari Liimatainen
Liittynyt4.11.2015
9/16 | 

Hyvä kysymys! Tällaisia asioita toimittajat saisivat penkoa ja kertoa. 

Kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaat jääräpäistä. John Steinbeck

Marjaana
10/16 | 

Uskomatonta! Ja kuvastaa toisaalta erinomaisesti päättäjien asenteita vanhuksia ja vanhustenhuoltoa kohtaan. Mitä halvemmalla hoidetaan, sen parempi - kokonaan ajattelematta mitä päätökset vaikuttavat ihmisiin. Sidotaan levottomat sänkyihin, siirretään Alma 200 km:n päähän kodistaan ja tutuistaan laitokseen, jossa tilaa, aviopari erotetaan toisistaan, jne.  Kadehdin kulttuureja, joissa vanhuksia arvostetaan ja kunnioitetaan, sillä sen he oikeasti ansaitsevat.  

Ari Liimatainen
Liittynyt4.11.2015
11/16 | 

Kiitos kommentista. Eihän tällainen kohtelu ole inhimillistä. Mikä avuksi meidän kulttuurissamme?

Kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaat jääräpäistä. John Steinbeck

Vierailija
12/16 | 

Miten päättäjät saadaan heräämään että he itse ovat myös joskus vanhuksia. Tietysti heillä on varaa varmistua ajoissa yksityisistä hoivapalveluista ja ihan sama mitä se maksaa. Me veronmaksajathan maksamme heille että heillä on miellyttävä vanhuus ilman haisevia ja vuotavia vaippoja. Ei uskoisi että Suomus-salmellakin on noin alhaisia virkamiehiä/naisia asioita hoitamassa. Mutta eihän se liikuta niitä joita asia ei koske.

Ari Liimatainen
Liittynyt4.11.2015
13/16 | 

Kiitos kommentista. Eikä tosiaankaan ole kyse pelkästään Suomussalmen tilanteesta. Surullista ja raivostuttavaa.

Kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaat jääräpäistä. John Steinbeck

Vierailija
14/16 | 

Ottakaa nyt hyvät ihmiset yhteyttä näihin virkamiehiin ja valittakaa päätoksestä. Mita enemmän valituksia sen parempi. Asialle on tehtävä jotakin. Tässä yhteystiedot:

https://sote.kainuu.fi/

Vierailija
16/16 | 

Itse olen 34v ollut töissä vanhusten parissa 10v ja voin sanoa etten toivo eläväni vanhaksi. Ei mitään kunnioitusta siellä on vain potilaita ei ihmisiä. Ja mikäli kohtelet vanhusta ihmisenä on vaara joutua puhutteluun miten se on "ammattietiikan" vastaista.
Itse jouduin puhutteluun kun olin puhunut "hoidettaville" itseäni koskevista asioista. "Hoitaja ei saa puhua omia asioitaan vaan pitää puhua Potilaan asioista" näin minulle sanottiin. Suutuin koska pidin jokapäivä tapaamiani vanhuksia ystävinäni. Vaippa asiaan voisin sanoa että kaikille ihmisille ei sovi sama malli. Ahtereita on niin montaa mallia kuin on käyttäjiä. Järkevintä olisi jos jokainen saisi valita itse tai hoitajan avustuksella itselle sopivan ja siihen sitten saisi avustusta.

Et ole vapaa olosuhteista. Olet vapaa ottamaan kannan olosuhteisiin. Viktor E. Frankl (1905−1997)

Vuonna 2019 suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on uudistettu ja kaikki on toisin. Valinnanvapaus on tehnyt vanhuspalveluista joustavia ja hoitopoluista sujuvia. Lähipalvelut ovat monipuolisia ja tarvittavat palvelut saa myös kotiin.

Minulle − asiakkaalle − on luvattu oikeus valita. Vaikka toivon, etten tarvitse vanhuspalveluja vielä vähään aikaan, olen miettinyt kaiken varalta muutaman tärkeän asian.

Haluan ehdottomasti määritellä palvelujeni sisällön itse. Olen aamuvirkku ja kotipalvelun työntekijän on tultava luokseni varhain. Syön kaurapuuroa, juon mustaa kahvia ja luen aamulehden kaikessa rauhassa. Minulla on huono näkö, joten työntekijä joutuu ehkä lukemaan lehteä ääneen. Uutisia ei kuitenkaan pidä kommentoida.

Haluan valita luonani käyvät kotipalvelun työntekijät, enkä hyväksy vieraita. Koko ajan ei tarvitse siivota, mutta henkilökohtaisesta hygieniastani olen tarkka. Tahdon saunaan, jossa on leppeät löylyt. Kotikäyntien kestot joustavat tarpeen mukaan: päivällä ulkoillaan, iltaisin mennään ehkä teatteriin ja matkustelu kuuluu normaaliin elämään.

Kaikki edellä listaamani asiat ovat minulle hyvin merkityksellisiä, elämän suola. Hoitotahdosta ja elämänlaatutestamentista löytyvät loputkin.

Totuus paljastuu. 

Tuollaista elämäni on vanhana, jos nykyisen hallituksen linjauksiin on luottaminen. Palvelu paranee ja hyvinvointi lisääntyy. Ikävä kyllä täysin toinen totuus paljastuu esimerkiksi Kirsi Kuusinen-Jamesin sosiaalityön alaan kuuluvasta tuoreesta väitöstutkimuksesta .

Totta kai kyse on rahasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella on tarkoitus kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen kymmenen miljardin euron säästötavoitteesta kolme miljardia euroa rohmutaan sote-uudistuksesta.

Valinnanvapauden taustalla on taloustieteellinen oletus asiakkaasta rationaalisena kuluttajana, joka pystyy vertailemaan ja valitsemaan omaa etuaan parhaiten palvelevan tuottajan. Suuri osa vanhuksista ja muistisairaista on kuitenkin tilanteessa, jossa heidän on vaikea toimia rationaalisen kuluttajan tavoin.

Sote-uudistuksessa ei todellakaan ole kyse vanhusten valinnanvapaudesta, vaan tavoitteena on lisätä kilpailua ja saada aikaan kustannussäästöjä. Asiakkaalle ei tule valinnanvapauslainsäädäntöön oikeutta valita merkityksellisiksi kokemiaan palveluja, vaikka julkisuudessa kiinnitetään nyt huomiota yksilön valintoihin.

Kun julkinen sektori siirtyy tilaajan rooliin, asiakkaalle luvattu vapaus on retorinen kulissi, jolla todellisuudessa murennetaan yhteiskunnan vastuuta vaivaisistaan. Kun vain varakkaat voivat ostaa lisäpalveluja, muiden pitää selvitä vähemmällä tai saada apua läheisiltään.

Vanhusten hoivapalvelut ovat Suomessa keskittyneet nopeasti pörssiyhtiöille ja kansainvälisille pääomasijoittajille. Hoivapalveluista yli 50 % on jo yksityisten tuottajien hallussa.

Enpä tiedä, millainen vanhuus näistä lähtökohdista on odotettavissa. Onko pörssikeinottelijaksi ryhtyminen ainoa keino hyötyä valevalinnanvapaudesta? 

Kommentit (5)

70-kymppinen
1/5 | 

On vaikeaa hahmottaa näin tavallisena eläkeläisenä mitä hyvää/huonoa tuo sote-pallottelu tuo tullessaan. Vanhusten hoivapalveluista saa lukea kauhutarinoita ja en ole niinkään varma että ne tarinat koskevat vain yksityisiä hoivapalvelun tuottajia. Itse pystyn vielä tulemaan toimeen kotona ja tunnen olevani kohtuullisen topakka hoitamaan omat asiani sikäli kun pystyn niihin vaikuttamaan. Sen olen huomannut että asioihin vaikuttaminen on tosi vaikeaa. Pidetään tilaisuuksia joihin toivotaan runsasta osanottoa, puhutaan kauniisti vanhusten asioista ja kyselyleikin lopuksi sanotaan että kyllä kaikki on hyvin  vanhuksilla ja jos ei ole niin yritetään korjata ja jos ei voi korjata niin se johtuu siitä kun ei ole rahaa ja jos onkin, niin rahat on budjetoitu ihan muihin tärkeämpiin menoihin joista hyötyy suurempi kansanosa kuin vanhukset. Sitten kiitetään yleisöä, otetaan salkku kainaloon ja unohdetaan mitä vanhukset yrittivät viestittää päättäjien suuntaan.   Kuka keksisi sellaisen kanavan vanhuksille jossa aidosti kuunneltaisiin  ja jossa toiveet tulisi edes kuulluksi.

Ari Liimatainen
Liittynyt4.11.2015
2/5 | 

Kiitos, kommenttinne antaa paljon ajattelemisen aihetta. 

Kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaat jääräpäistä. John Steinbeck

70-kymppinen
4/5 | 

Miksi vanhuksia ei kuunnella aidosti?

Käykääpä lukemassa Helsingin valtuuston viestejä "vanhusneuvostosta" kyllä ihan selkäpiitä karsii muutamien edustajien kommentit. Tuntuu että ei vanhuksia saa lähestyä edes pitkällä kepillä.

Ari Liimatainen
Liittynyt4.11.2015
5/5 | 

Parhaat kiitokset kommentista. Olette aivan oikeassa siinä, että toimintaa pitäisi kehittää juuri vanhusten omaa mielipidettä kuuntelemalla. 

Kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaat jääräpäistä. John Steinbeck

Seuraa 

Ari Liimatainen

Olen laillistettu sosiaalihuollon ammattimies ja vapaa toimittaja. Geronomina edistän vanhojen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Freelancerina kirjoitan mielelläni kulttuurista ja vanhuusiän ilmiöistä. Palveluksessanne! Muuten olen sitä mieltä, että kulttuuri pidentää ikää. – Geron ’vanhus, vanha mies’

Blogiarkisto

2018
Joulukuu
2017
2016

Kategoriat